Search form

28.10.2011

Drukāt

Eiropas Nedzirdīgo jauniešu savienība uzņem jaunas valstis

No divdesmit pirmā līdz divdesmit otrajam oktobrim kā delegāti mēs – divi pārstāvji no LNJO piedalījāmies Eiropas Nedzirdīgo jauniešu savienības (ENJS) ģenerālajā asamblejā Madridē, Spānijā.


Intis Zvirbulis kā delegāts piedalījās pirmoreiz, pagājušajā gadā viņš bija novērotājs ģenerālajā asamblejā Šveicē, bet es toreiz tur biju starptautisko zīmju tulks latviešu delegātiem. Asamblejā Spānijā piedalījās nedzirdīgi jaunieši 18 -30 gadu vecumā no 24 Eiropas valstīm.

ENJS uzņēma jaunas valstis – Bulgāriju un Albāniju
. Asamblejā piedalījās arī Eiropas Nedzirdīgo savienības locekļi, Pasaules Nedzirdīgo federācijas jauniešu sekcijas locekļi, Eiropas Zīmju valodas tulku foruma locekļi un Starptautiskās Vājdzirdīgo jauniešu federācijas loceklis.

Pirms ģenerālās asamblejas notika neliels seminārs par stratēģijas plānu 2012. – 2014. gadam, ko pamatā bija izstrādājusi ENJS valde. Katra grupa apstrādāja un mainīja darbības plānu divās kategorijās, līdz izkristalizējās labākais variants. 

ENJS valdes uzdevumi 2012. –2014. gadam :
- meklēt jaunas valstis un panākt, lai tās iestājas ENJS,
- izveidot video – DVD vadlīnijas par nometni un ģenerālo asambleju,
- izlaist ENJS e-avīzi 4 reizes gadā,
- veicināt jaunattīstības valstīm jaunas iespējas,
- organizēt vasaras skolu un jauniešu semināru Eiropas Savienībā,
- izveidot 2 prakses darba vietas ENJS birojā.

Pēc semināra bija ārkārtas ģenerālā asambleja par statūtu grozījumiem. Tie tika apstiprināti.
ENJS ir 4 darba grupas – par jaunattīstības valstīm, ENJS vēsturi, ES jauniešu pētījumu un medijiem.
ENJS jaunā valde: prezidente Phillipa Merricks no Lielbritānijas un sekretārs Dennis Hoogeveen no Nīderlandes, kurus ievēlēja atkārtoti, Netta Keski-Levijoki no Somijas , Delphine le Maire no Beļģijas , Alexandra Kotsaki no Grieķijas, Alejandro Fernández Segura no Spānijas un Davy Mariotti no Itālijas.

Bija liela diskusija par dalības maksas paaugstināšanu. Daži delegāti gribēja, lai dalības maksa paliek tāda kā iepriekšējā gadā, citi gribēja paaugstināt. Pēc delegātu balsošanas maksa tika paaugstināta, lai ENJS varētu turpināt darbu un radīt jaunus projektus līdz 2014.gadam.
Delegāti no Beļģijas iesniedza priekšlikumu, ka vēlas, lai ģenerālajā asamblejā katram no diviem šīs valsts delegātam līdzi ir viens novērotājs. Tas vajadzīgs tāpēc, ka Beļģijā ir divas valdības (franču un flāmu valodās), pat arī divas nedzirdīgo asociācijas un arī jauniešu grupa. Ģenerālā asambleja to akceptēja. Tātad no Beļģijas varēs piedalīties 2 delegāti (viens franču un viens flāmu) un divi novērotāji (tāpat franču un flāmu).

2012.gada vasarā notiks ENJS jauniešu nometne un ģenerālā asambleja Bosnijā, pēc nedēļas – junioru nometne Albānijā. 2013.gada maijā notiks ENJS ģenerālā asambleja Berlīnē, Vācijā, un vasarā – bērnu nometne Nīderlandē.

Ir vērtīgi piedalīties ģenerālajā asamblejā, jo tādējādi var iegūt jaunas zināšanas un pieredzi. Kā delegātiem mums bija interesanti apspriest statūtus, jauno stratēģijas plānu, ierosinājumus no valdes un citiem delegātiem. Būdami Latvijas Nedzirdīgo jauniešu organizācijas valdes locekļi, mēs no ENJS varam atvest jaunas iespējas un zināšanas latviešu jauniešiem. Materiālus par ENJS varat apskatīties:
www.eudy.info 
 
 

 
Teksts un foto: Valdis Voitkevičs un Intis Zvirbulis

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas