Search form

02.05.2006

Drukāt

Ko mums devis šis projekts

     Ko mums devis šis projekts? Ilze Kopmane Ar šādu domu tika analizēti vesela gada darba rezultāti projekta «Mēs — sabiedrības daļa I» noslēguma konferencē KC «Rītausma» 26.a...
    

Ko mums devis šis projekts?

Ilze Kopmane

Ar šādu domu tika analizēti vesela gada darba rezultāti projekta «Mēs — sabiedrības daļa I» noslēguma konferencē KC «Rītausma» 26.aprīlī.

Piedalījās visas biedrības

Šis bija pirmais vērienīgākais LNS projekts tajā ziņā, ka tā realizācijā bija iesaistītas visas LNS biedrības un lielākā daļa iestāžu. Visiem pietika uzdevumu un darba, arī kreņķu, asaru un šoka momentu sākumā, lai nonāktu pie pozitīva fināla ar pamatīgu ieguvumu biedriem un atzinīgu ES fondu uzraudzītāju novērtējumu.

Skaitļi un fakti

Projekta koordinatores Agneses Valdmanes apkopotie dati liecina, ka visā Latvijā projekta ietvaros notikuši 1082 dažādi pasākumi — pavisam 17 veidu aktivitātes, tādas kā preses koplasīšanas, mutvārdu žurnāli, tematiskie vakari, pieredzes apmaiņas braucieni, interneta apgūšanas nodarbības u.c. Tajos piedalījušies apmēram 10 tūkstoši apmeklētāju.

Konferences viesi no Sabiedrības integrācijas departamenta (Ilze Hermane) un apvienības «Sustento» (Inga Šķestere) atzīmēja, ka viņus patīkami pārsteidz šādi rezultāti, tik plaša cilvēku loka ietveršana projekta aktivitātēs, kas vairo cilvēku informētību, zināšanas, līdz ar to viņu uzdrīkstēšanos un varēšanu.

Viesu uzrunas

Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās vecākā referente I.Hermane iepazīstināja ar valdības politiku, kas vērsta uz tādas kopīgas sabiedrības dzīves telpas veidošanu, kur visiem būtu vienlīdz labi un patīkami, kur nodrošinātas vienādas tiesības visiem un ir arī iespējas tās izmantot. Tiesa, Latvijā vēl daudz kas darāms, lai to sasniegtu. Un tas tiek darīts arī šādu ES projektu ietvaros, kāds ir mūsējais «Mēs — sabiedrības daļa I».

«Sustento» pārstāve iepazīstināja ar nodarbinātības problēmu Eiropā un Latvijā un to iespējamo risinājumu. «Mēs visi dzīvojam vienā pasaulē,» — tāda ir «Sustento» devīze, tāpēc jāpūlas šo pasauli padarīt ērtāku visiem.

Ar skatu nākotnē

Projekta gaitā speciāla darba grupa L.Janševskas vadībā sagatavoja jaunu programmu nedzirdīgo bezdarbnieku rosināšanai un iedrošināšanai strādāt. Konferencē L.Janševska prezentēja šo programmu, kura iekļauta jaunajā iesniegtajā projektā konkursam uz ES finansējumu. Ja projekts tiks atbalstīts, notiks apmācības gan nedzirdīgo līderiem, gan pašiem bezdarbniekiem, gan arī daudzi citi pasākumi.

Vērtējumi, atziņas, ieteikumi

Pasākumu organizatori no reģionālām biedrībām arī paši izvērtēja savu darbu — grūtības, guvumus, neveiksmes, izteica priekšlikumus turpmākiem projektiem.

M.Piterniece (Rīga) kā nozīmīgāko veikumu atzīmēja Nedzirdīgo dienas saietu Kongresu namā ar plašu visas Latvijas pašdarbnieku koncertuzdevumu, kā arī iespēju pašdarbnieku izbraukumiem uz reģioniem. Viņas (un visu pārējo) vēlējums bija — samazināt «papīru plūdus», kas seko katram padarītajam darbam.

D.Lāce (Valmiera) atzīmēja vērtīgo iespēju algot lektorus par dažādām tēmām, doties pieredzes apmaiņas braucienos.

S.Gerenovska (Rēzekne) apliecināja, ka notiekošais pozitīvi ietekmējis cilvēkus — viņi vēlas mācīties, uzzināt vēl vairāk,   sāk izmantot internetu utt.

E.Čaika (Daugavpils) informēja, ka aizsākti jauni tradīciju pasākumi («Zelta briedumā») un citas aktivitātes.

To pašu apliecināja arī Kuldīgas, Pļaviņu, Smiltenes, Ventspils klubu vadītāji.

Nobeigumā projekta vadītājs A.Pavlins pateicās visiem, kuri piedalījušies projekta realizācijā, un izteica cerību, ka gūtā pieredze noderēs darbā citos projektos.


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas