Search form

20.12.2012

Drukāt

Latgales projekts vēršas plašumā

Photo

Projektā „Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā” sākušās sociālās rehabilitācijas programmas ,,Atbalsts - 2’’ aktivitātes. Tajā jau pieteikušies 42 klienti, kā arī piesaistīti speciālisti, nodrošināta vajadzīgā datortehnika, mēbeles, darba materiāli, sporta inventārs utt.


Projekta vadītāja Aija Sannikova informē!

Programmas moduļa „IT un informācijas iegūšana” ietvaros klienti tiks iesaistīti datorprasmju apguvē un pilnveidē. Pašlaik darbu uzsākušas trīs apmācību grupas, kurās  15 klienti mācās dzīvē noderīgas lietas: ar Excel programmas palīdzību veikt aprēķinus, kārtot datus u.c. pamatprasmes, patstāvīgi veidot prezentācijas, atrast,  informāciju, veikt datu grafisko apstrādi utt. Noslēgumā paši kursanti izveidos rokasgrāmatu, kas viņiem palīdzēs ikdienā.
 
Moduļa „Izglītība, kultūra, sociālā joma” ietvaros plānoti semināri, vizītes un ekskursijas, deju un diskusiju kluba nodarbības, speciālistu individuālās konsultācijas, kultūras un radošā nometne. Jau uzsākta vairāku šo pasākumu ieviešana, piemēram, lielu popularitāti iemantojušas radošo prasmju attīstības nodarbības „Telpai un dvēselei”. Šajās nodarbībās pedagoģes Ivetas Garjānes vadībā izgatavoti dažādi dekori.
 
Ieskats nodarbību „Telpai un dvēselei” norisē
 
 

Nodarbību dalībnieku izveidotie dekori
 
Deju nodarbību vadītāja, pieredzējusī pedagoģe Vineta Āboliņa uzskata, ka jau pavasarī kolektīvs varēs priecēt citus dalībniekus ar skaistu priekšnesumu. Bez tradicionāliem uzdevumiem iemācīties deju soļus notiek arī stājas nostiprināšanas vingrinājumi un tautas deju attīstības vēstures apguve, veidojas  pozitīva saskarsme, attīstās telpas un ķermeņa izjūta.
 

 Deju kolektīva nodarbības – iesildīšanās un soļu apguve
 
Diskusiju kluba dalībniekus rosina domāt. Viņi mācāsizteikt savu viedokli, rast jaunas idejas. Šajās nodarbībās runā gan par kultūras un sporta aktualitātēm, gan nodarbinātības jautājumiem un iespējām izglītoties.
 
Moduļa „Darba tirgus un nodarbinātība” ietvarosklienti meklē un rod atbildes uz jautājumu „Kā pareizi rīkoties un ko darīt?” noteiktos gadījumos. paplašina zināšanas par darba tiesībām, vecuma pensiju,  uzņēmējdarbību utt. nodarbinātībā.
 
Interesenti var saņemt pieredzējušu speciālistu konsultācijas uzņēmējdarbības jomā, kā arī piedalīties lekciju nodarbībās juridiskos jautājumos.
 
Diskusiju laikā
 
Speciālista konsultācijas uzņēmējdarbības jomā
  
Iemācīties  dzīvei derīgas  iemaņas ikviens var studijā „Skaties – es to protu”. Studijas svarīgākā doma – dalies ar idejām, kā nevajadzīgas lietas pārvērst citās noderīgās, kā lēti un garšīgi gatavot ēdienus mājās utt.
 
 
Studijas „Skaties – es to protu” nodarbībās tiek gatavots pīrāgs
 
Dalībnieku gatavots cienasts kafijas pauzei
 
Savas komunikāciju prasmes un motivāciju veikt sabiedriski lietderīgu darbu  dalībnieki attīsta studijā „Kopā”.
 
Visi aicināti  pasākumos „Aktīvā atpūta un veselība”, kur  pieejams novuss, dažādas galda spēles, velotrenažieri un spēka trenažieri, notiek nūjošana un aerobika. nodarbības.
 
Slodze nodarbībās klientiem ir dažāda – tiek nostiprināti muskuļi, ceļot hanteles (0.5 kg), trenēts līdzsvars izmantojot aerostepus, dejotas līnijdejas. Katram piemeklēta tāda slodze, lai to darītu ar prieku.
 
Spēles laikā
 
Trenažieris sakopts, un nākamais dalībnieks var sākt nodarbības
 
Dalībnieki, kuri nodarbībās dienā pavada ne mazāk kā 8 stundas, nodrošināti ar ēdināšanu, kā arī var pretendēt uz ceļa izdevumu kompensāciju sabiedriskajā transportā.
 
Projekta vadītāja Aija Sannikova un aktivitāšu organizatori aicina: „Šajā aukstajā laikā mēs varam sasildīt cits citu ar labām domām un darbiem! Piedalieties, un mums kopā izdosies!”  
 
Projekts tiek 100% finansēts no Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļiem. Kopējās projekta ieviešanas izmaksas ir 96 622,26 LVL no kurām attiecināmās izmaksas ir 96 622,26 LVL (100%), tsk. šķērsfinansējums (ERAF līdzekļi) veido 4100,00 LVL.
 
Plašāku informāciju par šo projektu varat lasīt šeit.
 

 Materiālu sagatavoja: Ilze Kopmane 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas