Search form

Iepirkumi un konkursi

Paziņojums par iepirkumu „Individuālo auss ieliktņu izgatavošanas palīgmateriālu piegāde”

29.11.2012

SIA "LNS Surdotehniskās palīdzības centrs" 2012.gada 29. oktobrī ir izsludinājis iepirkumu PIL 8.1 panta kārtībā par Individuālo auss ieliktņu izgatavošanas palīgmateriālu iegādi 2012-2013.gadam.

Paziņojums par iepirkumu „Aizauss dzirdes aparātu piegāde”

29.11.2012

SIA "LNS Surdotehniskās palīdzības centrs" 2012.gada 29. oktobrī ir izsludinājis iepirkumu PIL 8.1 panta kārtībā par Aizauss dzirdes aparātu iegādi 2012.gadam.

Cenu apzināšana „Ēdināšanas pakalpojumu iegāde”

16.11.2012

LNS ESF projekta ,,Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā” (Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/026; Līgums Nr.2012/30) ietvaros, LNS Rēzeknes Reģionālās biedrībai Raiņa iela 5a, Rēzeknē

Paziņojums par iepirkumu „Dzirdes aparātu bateriju piegāde”

31.10.2012

SIA "LNS Surdotehniskās palīdzības centrs" 2012.gada 31. oktobrī ir izsludinājis iepirkumu 8.1 panta kārtībā par dzirdes aparātu bateriju iegādi.

Cenu apzināšana „Darba materiālu – žurnāla „Praktiskais latvietis” iegāde sociālās rehabilitācijas programmas ieviešanai”

10.10.2012

LNS ESF projekta ,,Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā” (Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/026; Līgums Nr.2012/30) ietvaros, LNS Rēzeknes Reģionālās biedrībai Raiņa iela 5a, Rēzeknē

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas