Search form

19.09.2006

Drukāt

LNS Valdes un Domes sēdēs (26.01.)

     25.janvārī notika LNS Valdes un Domes sēdes. Valdes sēdē: Apstiprināts LNS nekustamo īpašumu visā Latvijā nodošanas grafiks SIA "LNS nekustamie īpašumi" apsaimniekoš...
    


25.janvārī notika LNS Valdes un Domes sēdes.

Valdes sēdē:

 • Apstiprināts LNS nekustamo īpašumu visā Latvijā nodošanas grafiks SIA "LNS nekustamie īpašumi" apsaimniekošanā.
  Īpašumi apsaimniekošanā tiks nodoti pakāpeniski laikā no 2006.-2010.gadam.
 • Apstiprināti LNS pārstāvji dalībai EUD ģenerālajā asamblejā, kas no 13.-14.maijam notiks Vīnē (Austrijā).
  LNS pārstāvēs viceprezidenti Edgars Vorslovs un Maruta Piterniece.
 • Uz personīgā iesnieguma pamata no valdes locekļa amata SIA "LNS Komunikācijas centrs" un SIA "LNS kultūras centrs "Rītausma"" atbrīvota Gaļina Safonova.

Domes sēdē:

 • Noklausījās LNS reģionālo biedrību priekšsēdētāju ziņojumus par sadarbību ar pašvaldībām.
  Dome atzina, ka darbs šajā jomā uzsākts un veikts sekmīgi un uzdeva reģionālajām biedrībām turpināt un attīstīt veiksmīgi uzsākto sadarbību ar vietējām pašvaldībām.
 • Apstiprināja LNS budžetu 2006.gadam ar ieņēmumu un izdevumu daļu 539 153 LVL apmērā.
 • Apstiprināts LNS izpildinstitūcijas atalgojuma apmērs - prezidentam 264 LVL mēnesī, viceprezidentiem 242 LVL mēnesī.
  Dome uzdeva LNS prezidentam un galvenajai grāmatvedei uz nākošo Domes sēdi sagatavot priekšlikumus par iespējām palielināt LNS valdes atalgojuma apmēru.
 • Noteica, ka LNS biedru naudas apmērs 2006.gadā būs 3.00 LVL.
  Biedru nauda jānomaksā līdz 2006.gada 1.oktobrim, nokavējot šo termiņu papildus būs jāmasksā soda nauda 0.50 LVL apmērā.
 • Apstiprināts pasākumu plāns LNS 16.kongresā izteikto priekšlikumu izpildei.
 • Nolēma atsavināt un privatizēt zemi uz kurām atrodas LNS īpašumā eošās ēkas visā Latvijā.
    

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas