Search form

28.06.2018

Drukāt

Daugavpiliešu ieguldījums festivāla “Stūru stūriem tēvu zeme” norisē

Photo

2018. gada 2. jūnijā Valmieras pilsētā tika organizēts 22. Latvijas Nedzirdīgo savienības amatiermākslas festivāls “Stūru stūriem tēvu zeme”. Uzreiz jāsaka, ka daugavpilieši visu daudzo gadu garumā nevienu reizi nav izlaiduši dalību ikgadējos amatiermākslas festivālos.


Arī šoreiz nevarēja būt savādāk – Daugavpils reģionālās biedrības amatiermākslinieku grupa bija to 14 kolektīvu vidū, kuri ar Latvijas simtgadei veltītiem 23 dažādiem priekšnesumiem veidoja festivāla programmu. Viņi sniedza zīmju valodā 2 izteiksmīgas melodeklamācijas “Ziedi, ziedi, rudzu vārpa” un “Maldugunis dzēšot”.

Šajā gadā LNS Daugavpils RB amatiermākslinieki varēja piedalīties festivālā, pateicoties Daugavpils pilsētas domes piešķirtajam līdzfinansējumam, par ko daugavpilieši izsaka sirsnīgu pateicību. Dalība festivālā Latvijas mērogā – tā ir iespēja nedzirdīgajiem cilvēkiem ne tikai parādīt savas radošās prasmes, bet arī popularizēt Daugavpils pilsētas ieguldījumu nedzirdīgo amatiermākslas attīstībā, sniedzot ieskatu plašākai sabiedrībai par nedzirdīgo kultūras vērtībām, tā nostiprinot un saglabājot vienotību pašā nedzirdīgo kopienā.

Uzstāšanās Nedzirdīgo amatiermākslas festivālā – tas vienmēr ir liels un ar uztraukumiem pilns notikums, kuram iepriekš jāgatavojas – jāizvēlas priekšnesumi, jāorganizē mēģinājumi, jāgatavo tērpi utt. Sagatavošanās posms festivālam nav viegli ejams, jo daudz laika un spēka nepieciešams ieguldīt, lai iemācītos izpildīt dziesmas zīmju valodā, ņemot vērā gan tehnisko, gan emocionālo izpildījumu. Svarīgi caur melodeklamāciju uzrunāt skatītājus, lai viņiem būtu ne tikai patīkami skatīties uz izpildītājiem, bet arī saprast dziesmu jēgu.

Ceļš no Daugavpils uz Valmieru bija garš, bet, neskatoties uz to, ļoti agri no rīta 16 daugavpilieši izbrauca un devās ceļā. Ierodoties Valmierā, notika mēģinājums, un apspriests, kur katrs dalībnieks atrodas svētku gājienā. Starp citu, vairāki no viņiem uzvilka oranžos krekliņus ar uzrakstu “Daugavpils – iespēju pilsēta visiem”, bet Daugavpils trio – Elvīra Čaika, Regīna Radkeviča un Anita Slavinska bija tautastērpos. Svētku gājiens – tā bija daļa no festivāla programmas, un tajā piedalījās visi daugavpilieši.

Pēc festivāla bija iespēja pastaigāt pa pilsētu, atcerēties savu mācību laiku skolā, satikties ar bijušajiem klasesbiedriem Valmieras Vājdzirdīgo skolā, kuri festivālā bija ieradušies uz lielo pasākumu no Latvijas malu malām. Bija tik jauki satikties, apskauties, pakavēties atmiņās par tālajiem skolas gadiem un to, kā visiem klājas šodien. Likās, ka tajā dienā Valmierā virmoja vārdos neizsakāmi jauka noskaņa.

 

Daži cilvēki dalās savos iespaidos par festivālu:

Brigita Lazda, LNS viceprezidente un festivāla organizētāja: “Koncertā bijām pārsteigti par Daugavpils RB sniegumu. Īpaši aizrāva melodeklamācija “Maldugunis dzēšot” ar pašas biedrības priekšsēdētājas uzstāšanos. Varēja redzēt, ka daugavpilieši bija nopietni gatavojušies šiem lielajiem nedzirdīgo sabiedrībai nozīmīgiem svētkiem.”

Elvīra Čaika, LNS Daugavpils RB priekšsēdētāja: “Visgrūtāk bija izvēlēties dziesmu. Uzliku austiņas un mobilajā telefonā meklēju piemērotu dziesmu. Pati meklēju, meklēju, kamēr atradu. Bija daudz dziesmu ar skaistu melodiju un labiem vārdiem, bet sirdī iekrita viena no tām – “Maldugunis dzēšot”. Jā, tā bija sarežģīta, bet nodomāju, ka dziedāšu no sirds un tad būs labi! Aprīļa vidū sāku mācīties. Necerēju kādu balvu saņemt, bet pašai ļoti gribējās dziedāt pēc ilgākas pauzes. Protams, par saņemto atzinību biju patiesi pārsteigta. Liels paldies!”

Anita Slavinska, LNS Daugavpils RB biedre un pašdarbniece: “Lai gan bija karsta diena, festivālu izbaudīju ar patiesu prieku, turklāt ar Valmieras pilsētu saistītas manas skolas gaitas. Latgales tautasdziesma “Ziedi, ziedi, rudzu vārpa” bija kā sveiciens no Latgales. Savukārt emociju pilnā Elvīras dziesma godam nopelnīja balvu un uzslavas. Lepojamies!”

Karīna Pavlova, LNS Iepirkumu un projektu nodaļas projektu koordinatore: “Daugavpilieši, kārtējo reizi piedaloties festivālā, atkal mums ļāva izjust zilo ezeru zemes – Latgales noskaņas. Patīkami katru reizi festivālos vērot viņu pārdomāto uzstāšanos ar arvien jauniem priekšnesumiem, jo tie liecina par profesionālu izaugsmi, un tas mani sajūsmina.”

LNS Daugavpils RB pateicas Daugavpils pilsētas domei par piešķirto līdzfinansējumu transporta pakalpojumam, kas deva iespēju nedzirdīgajiem cilvēkiem piedalīties festivālā un šajā svarīgajā notikumā gūt emocionālo gandarījumu, izjust piederību savai nedzirdīgo kopienai un biedrībai. Piedaloties šādos pasākumos, nostiprinās nedzirdīgo kopienas savstarpējā saliedētības sajūta un stimulēta tās iesaiste dažādās visas sabiedrības norisēs.

Raksts sagatavots ar Daugavpils pilsētas domes finansiālu atbalstu.

 

Rakstu sagatavoja: LNS Iepirkumu un projektu nodaļas projektu koordinatore Karīna Pavlova.
Foto: Juris Grundulis un Aleksandrs Barbosovs.
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas