Search form

27.10.2019

Drukāt

Paldies par atbalstu Daugavpils pilsētas domei!

Photo

LNS Daugavpils reģionālā biedrība izsaka lielu pateicību Daugavpils pilsētas domei par piešķirto līdzfinansējumu transporta pakalpojumiem no budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”. Pateicoties šim atbalstam, 16 nedzirdīgie biedri varēja piedalīties Nedzirdīgo dienas koncertā Rīgā 2019. gada 28. septembrī.


Jau vairākus gadus Daugavpils pilsētas dome sniedz finansiālo atbalstu nedzirdīgajiem cilvēkiem transporta pakalpojumiem, lai tie varētu piedalīties un uzstāties ar saviem priekšnesumiem gan LNS pašdarbības festivālos, gan Nedzirdīgo dienas pasākumos. Nedzirdīgajiem daugavpiliešiem dalība šādos pasākumos vienmēr ir liels un priecīgs notikums. Tā ir lieliska iespēja pārstāvēt savu Daugavpils pilsētu valsts līmenī un sniegt savu ieguldījumu nedzirdīgo amatiermākslas un kultūras attīstībā!

LNS Daugavpils RB priekšsēdētāja Elvīra Čaika dalās savos iespaidos: „Mēs, nedzirdīgie cilvēki, vienmēr ar nepacietību gaidām Nedzirdīgo dienu! Un to, ka varam aizbraukt un uzstāties ar saviem priekšnesumiem Rīgā, uzskatām par lielu godu un atbildību! Jau laicīgi sākām gatavot savus priekšnesumus, sanācām kopā, apspriedām visu. Tas dod mums stimulu slīpēt savas iemaņas un radošos talantus. Esmu ļoti priecīga par to, ka, pateicoties Daugavpils pilsētas domes atbalstam, mūsu cilvēkiem ir iespēja uzstāties uz lielās skatuves Rīgā, satikties ar citiem nedzirdīgajiem no visas Latvijas malām, arī ārzemēm, dalīties savā pieredzē un gūt pozitīvas emocijas. Kad braucām uz mājām, uz Daugavpili, jūtamies noguruši, bet ļoti gandarīti un laimīgi, jo bijām kopā ar savējiem, nedzirdīgajiem, neesam atstumti no kultūras notikumiem.”

LNS projektu koordinatore Karīna Pavlova izsaka savu viedokli: „LNS Daugavpils RB biedri katru gadu piedalās Nedzirdīgo dienas koncertā. Liels prieks, ka daugavpilieši ir sociāli aktīvi, nav izolēti no kultūras pasākumiem, bet ir šo pasākumu dalībnieki. Neskatoties uz to, ka agri jāizbrauc un jāmēro garš ceļš turp un atpakaļ, katru reizi redzu, cik daugavpilieši vienmēr ir priecīgi, emocionāli pacilāti un saliedēti.”

Šādi pasākumi dod iespēju nedzirdīgajiem nebūt izolētiem kultūras jomā, attīstīt savus radošos talantus, pilnveidot aktiermākslas iemaņas un spējas, kā arī bagātināt uzstāšanās pieredzi kopā ar citiem nedzirdīgo amatiermākslas pārstāvjiem, darboties nedzirdīgo kultūras uzturēšanā un sabiedrības bagātināšanā.

 

Teksts: Karīna Pavlova, LNS projektu koordinatore
Videomateriāls: Kristaps Legzdiņš


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas