Search form

19.09.2016

Drukāt

Desmitajā valdes sēdē (video)

Kārtējā – 10. LNS valdes sēde notika 7. septembrī. Par galveno tajā!


 Pirmais jautājums – par LNS avīzes “Kopsolī” izdošanu. LNS prezidents Edgars Vorslovs informēja par nepieciešamību mainīt avīzes izdošanas kārtību 2017. gadā.

Kopsolī pasūta tikai piektā daļa LNS biedru, bet informācijas nodrošinājumam LNS tērē lielus līdzekļus. Valdes locekļi rosināja dažādas idejas.

Pieņemts lēmums – no 2017. gada izsūtīt bez maksas Kopsolī elektronisko versiju 12. lpp. apjomā visiem LNS biedriem uz biedru reģistrā norādīto e-pastu. Tie, kuri vēlas saņemt uz papīra iespiestu avīzi, var to pasūtīt parastā kārtībā Latvijas Pastā.

Līdztekus LNS mājaslapā tāpat kā līdz šim ievietos ziņas arī Jaunumos un citās sadaļās. Daļu informācijas (25 %) turpmāk jānodrošina zīmju valodā.

Valde nolēma sasaukt LNS 19. kongresu 2017. gada 19. – 20. augustā un rekomendēja LNS Domei: noteikt pārstāvniecības normu, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību uz LNS kongresu; apstiprināt atskaites ziņojumu LNS 19. kongresam un kongresa darba kārtības projektu 2017. gada jūnija LNS Domes sēdē, kā arī tajā apstiprināt Edgaru Vorslovu par LNS statūtu izstrādāšanas komisijas priekšsēdētāju.

Valde pieņēma zināšanai valdes locekļa Ivara Kalniņa informāciju par Baltijas nedzirdīgo jauniešu festivālu Rīgā 2016. gada 15. oktobrī.

Valde nolēma sasaukt LNS Domes sēdi 2016. gada 23. septembrī pl.11, Rīgā, Kandavas ielā.

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas