Search form

12.09.2017

Drukāt

Domes sēdē (video)


Rīgā, Elvīras ielā 19 domnieki 28. jūnijā pulcējās uz 2. LNS domes sēdi šogad. Šim domes sastāvam tā bija pēdējā sēde, jo kongresā augustā tiks ievēlēta jauna dome.

LNS viceprezidente Inese Immure informēja par LNS 2016. gada statistiku. Domnieki nolēma informāciju pieņemt zināšanai, uzdot visām LNS reģionālo biedrību valdēm turpināt apzināt vājdzirdīgos un nedzirdīgos, kuri nav LNS biedri un censties tos iesaistīt savā biedrībā.

Dome lēma, ka vajag pilnveidot LNS datu bāzi un iekļaut tajā informāciju par LNS biedru nodarbinātību pa vecuma grupām. Par šiem lēmumu atbildīgā būs LNS viceprezidente.

LNS prezidents Edgars Vorslovs informēja, ka valde ir izstrādājusi LNS darbības programmas 2013. – 2017. gadam ieviešanas pārskata projektu un tas tagad iesniegts domei izvērtēšanai un apstiprināšanai. Pēc dažu jautājumu izskaidrošanas dome nolēma pārskata ziņojumu apstiprināt un izsūtīt to LNS 19. kongresa delegātiem ne vēlāk kā 2017. gada 11. jūlijā.

Tāpat domnieki apsprieda LNS darbības stratēģijas 2017. – 2021. gadam projektu, nolēma to apstiprināt un nosūtīt kongresa delegātiem.

LNS statūtu izstrādāšanas/pārskatīšanas komisijas priekšsēdētājs E. Vorslovs informēja, ka komisijas noteiktajā termiņā līdz 2017. gada 31. maijam saņemti 3 priekšlikumi, no kuriem viens tika atsaukts. Izskatot atlikušos 2 priekšlikumus, komisija nolēma tos neatbalstīt un rekomendē statūtu grozījumus LNS 19. kongresā neveikt. Arī dome nolēma LNS statūtu pārskatīšanu neiekļaut LNS 19. kongresa darba kārtībā.

Dome izskatīja apbalvojuma “LNS Goda biedrs” pieteikumus un nolēma ieteikt LNS kongresam šo apbalvojumu piešķirt deviņiem LNS biedriem.

I. Immure informēja par biedrību izvirzītajiem kongresa delegātiem, kandidātiem uz nākamo domi un LNS prezidenta amata kandidātiem. Dome nolēma to pieņemt zināšanai un izsūtīt minēto delegātu un kandidātu sarakstus kongresa delegātiem līdz 11. jūlijam. Šos sarakstus LNS mājaslapā reģistrētie lietotāji var izlasīt mājaslapas sadaļā Par LNS – Oficiālie dokumenti – Domes lēmumi.

Dome apstiprināja LNS 19. kongresa darba kārtību un reglamentu. Arī šos dokumentus var izlasīt minētajā mājaslapas sadaļā.

 

Zigmārs Ungurs


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas