Search form

01.11.2017

Drukāt

Valdes sēdē lemj par nekustamajiem īpašumiem (video)


 

25. oktobrī notika jaunās LNS valdes otrā sēde un četrpadsmitā sēde šogad.

Valdes sēdes vadītāja LNS prezidente Sandra Gerenovska informēja, ka LNS valde saskaņā ar valdes 2017. gada 30. augusta lēmumu Nr.13-1 pasūtīja LNS nekustamā īpašuma 18. novembra ielā 208, Daugavpilī novērtēšanu un nolēma, ka lēmumu par šī nekustamā īpašuma pārdošanu pieņems kādā no nākamajām valdes sēdēm.

Tagad esam saņēmuši šī nekustamā īpašuma zemes un apbūves novērtējumu, kas veikts 2017. gada 21. septembrī. Tajā norādīts, ka šī īpašuma tirgus vērtība ir 135 000 eiro.

Kā zināms, no Daugavpils domes agrāk bija piedāvājums šo īpašumu no LNS atpirkt par 30 000 eiro. Valde sēdes laikā notika telefoniska saziņa ar Daugavpils pilsētas domes Īpašumu pārvaldīšanas departamenta vadītāju Ivonnu Funti. Noskaidrojās, ka Daugavpils pilsētas dome ir iegādājusies citu līdzvērtīgu īpašumu par 20 000 eiro, bet I. Funte norādīja, ka LNS var arī turpmāk veikt pārrunas ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāju par LNS nekustamā īpašuma 18. novembra ielā 208, Daugavpilī pārdošanu.

Valde nolēma turpināt pārrunas ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāju un paralēli meklēt arī citu pircēju šim nekustamajam īpašumam.

Tālākajā sēdes gaitā S. Gerenovska informēja, ka ir saņemts 250 eiro ziedojums no politiskās partijas „Kustība Par!” pārstāvja Mārtiņa Staķa. Ziedojumam nav noteikts mērķis, tāpēc valdei nepieciešamas izlemt šīs summas izlietojumu.

Valde nolēma par šo ziedojumu iegādāties pārnēsājamu ierīci gaismas efektu radīšanai, ko varētu izmantot LNS pasākumos.
Nākamais dienaskārtības jautājums bija diezgan smags. Uz to bija uzaicināts SIA “LNS nekustamie īpašumi” (NĪ) vadītājs Varis Strazdiņš ar grāmatvedi Ināru Kvitkovsku un LNS grāmatvede Ilze Roķe.

S. Gerenovska informēja klātesošos, ka 2016. gada 3. novembra valdes sēdē ar lēmumu Nr.13 – 1 tika uzdots NĪ pārtraukt turpmāko remontdarbu veikšanu, izņemot jau iesāktos darbus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Taču izrādījās, ka NĪ tomēr turpinājis veikt arī tos darbus, ko valde aizliegusi. Tāpēc NĪ tika lūgts iesniegt LNS valdei apkopojumu par visiem izdevumiem sakarā ar remontdarbiem, kas veikti no 3. 11. 2016 līdz 31. 08. 2017.

NĪ apkopojumu iesniedza, valdes sēdē tas tika izskatīts un valde pieņēma šādu lēmumu:

1) pieprasīt NĪ vadītājam Varim Strazdiņam sniegt rakstisku paskaidrojumu LNS valdei, kāpēc tika pārkāpts 3.11.2016 LNS valdes lēmums Nr. 13 – 1;
2) pieprasīt V. Strazdiņam sniegt LNS valdei rakstisku paskaidrojumu, kāpēc pieļauta tāda situācija, ka NĪ pašu kapitāls no 3 000 eiro ir samazinājies līdz mīnus 5 866 eiro;
3) uzdot NĪ līdz 2017. gada 1. novembrim iesniegt atskaiti par budžeta izpildi šajā gadā atbilstoši plānotajam budžetam.

Ar pēdējo dienas kārtības jautājumu iepazīstināja LNS viceprezidente Brigita Lazda.

21. oktobrī ir saņemts iesniegums no LNS Pļaviņu reģionālās biedrības (RB) priekšsēdētāja Raita Rūrāna ar lūgumu LNS valdei izlemt jautājumu par Pļaviņu RB likvidāciju sakarā ar biedru skaita samazināšanos – pašlaik ir 39 biedri. Pļaviņieši lūdz saglabāt viņu rīcībā esošās telpas Pļaviņu novadā, Kriškalnos, 1. Maija ielā 7.

Valde nolēma apmierināt šo prasību un ar 31. decembri likvidēt Pļaviņu RB – Pļaviņu RB Pļaviņu grupu pievienot Rīgas RB, bet Pļaviņu RB Līvānu grupu pievienot Daugavpils RB. Šo valdes lēmumu virzīs apstiprināšanai nākamajā LNS domes sēdē.

 

LNS Informācijas nodaļa
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas