Search form

24.04.2019

Drukāt

Valdes sēde Nr. 10

Photo

Tā notika 2018.gada 11.oktobrī. Pirmajā dienas kārtības punktā apsprieda LNS domes locekļa Vara Strazdiņa e-pasta vēstuli, kurā viņš izsaka pretenzijas par LNS valdes nodomu pārdot nekustamo īpašumu Daugavpilī,18.novembra ielā 208 par valdes nolemto cenu.


Valde diskutēja, vai ir nepieciešams atcelt 2018.gada 30.augusta LNS valdes lēmumu Nr.8-1, ar kuru tika noteikta šī nekustamā īpašuma pārdošanas cena.

Valde nolēma šo savu iepriekšējo lēmumu neatcelt, bet no Vara Strazdiņa e-pastā saņemto pretenziju par nekustamo īpašumu 18.novembra ielā 208, Daugavpilī virzīt izskatīšanai LNS domes sēdē.

Valde papildus uzdeva SIA “LNS nekustamie īpašumi” valdes loceklim Guntaram Pāvelam sagatavot sīkāku informāciju par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 208, Daugavpilī šībrīža stāvokli.

Tālāk valde nolēma atļaut SIA „LNS Rehabilitācijas centrs” valdei piešķirt apmaksātu papildus atvaļinājumu RC valdes loceklei Lilitai Janševskai 5 darba dienas.

Nākamgad jāorganizē grupu un biedrību pārvēlēšanu kopsapulces/konferences. Valde apstiprināja norises grafiku:

  • Kuldīgas RB – 23.03.2019. pl.12.00
  • Ventspils RB – 23.03.2019. pl.16.00
  • Liepājas RB – 24.03.2019. pl.12.00
  • Smiltenes RB – 13.04.2019. pl.12.00
  • Valmieras RB – 13.04.2019. pl.15.00
  • Daugavpils RB – 27.04.2019. pl.12.00
  • Rēzeknes RB – 28.04.2019. pl.12.00
  • Rīgas RB – 18.05.2019. pl.11.00

Nolēma, ka LNS valdi kopsapulcēs/ konferencēs pārstāvēs prezidente vai viceprezidente.
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas