Search form

19.12.2018

Drukāt

Valdes sēde Nr. 12 (19.12.2018)

19. decembrī notika 2018.gada pēdējā valdes sēde. Apsprieda mūsu SIA 2018. gada budžeta nepieciešamos grozījumus.


 

LNS viceprezidente Brigita Lazda informēja, ka radušās izmaiņas LNS valdes 2018.gada 21.februārī apstiprinātajā SIA „LNS Rehabilitācijas centrs” 2018.gada budžetā.

Valde iepazinās ar izmaiņām un apstiprināja RC budžetu ar grozījumiem – ar 1 037 135,92 eiro ieņēmumiem un 1 035 553,00 eiro izdevumiem.

Valdes atļāva SIA „LNS Rehabilitācijas centrs” valdes loceklei Lilitai Janševskai izmaksāt Ziemassvētku prēmiju minimālās algas apmērā.

Līdzīgs lēmums tika pieņemts par SIA “LNS nekustamie īpašumi” (NĪ). LNS valdes gada sākumā apstiprināto budžetu valde tagad apstiprināja ar grozījumiem: ar vienādu ieņēmumu un izdevumu summu 524 682 eiro. Valdes locekļiem radās jautājums, kāpēc NĪ nav peļņas. Tika sniegta atbilde, ka NĪ ir lieli izdevumi LNS nekustamo īpašumu un dokumentācijas sakārtošanā, lai varētu uzsākt siltināšanas projektu.

Valde atļāva SIA “LNS nekustamie īpašumi” valdes loceklim Guntaram Pāvelam izmaksāt Ziemassvētku prēmiju minimālās algas apmērā.

Arī SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” (SPC) tika iesniedzis LNS valdei 2018.gada budžeta grozījumu projektu. Valde nolēma to apstiprināt ar iesniegtajiem grozījumiem – ar 1 344 863,15 eiro ieņēmumiem un 1 389 425,44 eiro izdevumiem.

Pēc tam valde tika informēta, ka SPC plāno Latvijas Nedzirdīgo savienībai pārskaitīt dividendēs 178 118 eiro. Bet lūdz iespēju izmaksāt šo summu atsevišķos maksājumos 24 mēnešu laikā. Dividendes ir iepriekšējo gadu neizlietotā peļņa, ko uzņēmums izmaksā savam īpašniekam, šajā gadījumā – Latvijas Nedzirdīgo savienībai.

Valde nolēma no SPC peļņas, kas uzkrājusies līdz 2017.gadam 309 131 eiro apmērā, izmaksāt Latvijas Nedzirdīgo savienībai dividendēs 180 00 eiro šādos termiņos.

30 000 eiro – līdz 2018.gada 28.decembrim. 150 000 eiro – katru mēnesi pārskaitīt LNS 6 000 eiro (kopā 25 maksājumi) līdz 2021.gada 31.janvārim.

SIA “Dane” budžets palika negrozīts.

Valde nolēma SIA valžu locekļiem izmaksāt Ziemassvētku prēmijas.


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas