Search form

15.12.2018

Drukāt

Kārtējā domes sēdē Nr.5

15.12.2018 LNS prezidente Sandra Gerenovska un galvenā grāmatvede Ilze Roķe iepazīstināja domniekus ar nepieciešamajiem LNS 2018. gada budžeta 3. grozījumiem.


Dome bez diskusijām apstiprināja LNS 2018. gada budžeta 3. grozījumus ar 3 008 449 eiro ieņēmumiem un 3 110 514 eiro izdevumiem. Plānotais atlikums uz 2019. gada pirmo janvāri ir 109 296 eiro.

LNS valde ar 2018. gada 4. decembra lēmumu Nr.11 – 3 ierosināja par zvērinātu revidentu iecelt SIA „Auditorfirma „Grāmatvedis”” Jāni Mežielu, kurš jau veicis arī 2014., 2015., 2016. un 2017. gada pārskata revīziju. Dome šo izvēli apstiprināja un par LNS revidentu iecēla J. Mežielu ar pilnvaru termiņu līdz 2019. gada 31. martam. Dome uzdeva LNS prezidentei noslēgt līgumu ar SIA „Auditorfirma „Grāmatvedis”” par revīzijas veikšanu.
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas