Search form

Nedzirdīgie masu medijos

Photo

Latvijas zīmju valodas alfabētam aprit 65 gadi

22.09.2016

Lai pievērstu uzmanību cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, šonedēļ visā pasaulē, arī Latvijā, tiek atzīmēta Starptautiskā nedzirdīgo nedēļa. Latvijas zīmju valodas alfabētam šogad aprit 65 gadi.

Photo

TV kanālā Rīga24 intervija “Zīmju valoda – komunikācijas fenomens” (video)

30.08.2016

Intervija risinās zīmju valodā, un uz žurnālistes jautājumiem atbild LNS biedre Lilita Logina ar zīmju valodas tulku Elzu Volonti. Saruna uz dabas fona raisās brīvi un nepiespiesti – par nedzirdīgo cilvēku darba un izglītības iespējām, komunikācijas veidiem, zīmju valodas lomu un vietu viņu dzīvē, sabiedrības attieksmi savstarpējā saskarsmē.

Photo

Dzīves stāsts: Zīmju valodas tulce

30.08.2016

Mēs viņu esam pieraduši redzēt televizora ekrānā, bet vai pamanām? Tik ierasts LTV raidījumos ir kļuvis surdotulks. «Kad saku, ka esmu zīmju valodas tulks, reizēm man atbild – tad jau tu esi zvaigžņu tulks!» smejas Brigita Lazda.

Photo

Inese Geduša: Ja cilvēki ir atvēri komunikācijai, nekādiem ierobežojumiem nevajag būt

10.06.2016

Šoreiz raidījuma „Pi myusim Latgolā” veidotāji atklāj citiem mazāk zināmo nedzirdīgo pasauli, lai kopā ar surdotulku Inesi Gedušu noskaidrotu, ar kādām problēmām un īpatnībām ikdienā saskaras cilvēki, kuriem liegta spēja dzirdēt, kā arī vai latgaliešu valodai ir vieta nedzirdīgo pasaulē.

Photo

Nedzirdīgo biedrības Rēzeknē pulcējas amatiermākslas festivālā

07.06.2016

Latvijā ir nodibinātas deviņas nedzirdīgo reģionālās biedrības, kas regulāri rīko un pašas piedalās pasākumos un apmācībās. Jūnijā to dalībnieki savus talantus rāda amatiermākslas festivālā. Šogad tas aizritēja Rēzeknē, kārtējo reizi atgādinot, ka nedzirdīgi cilvēki ir svarīga sabiedrības daļa.

Photo

«Gorā» nedzirdīgo amatiermākslas festivāls «Rēzekne – zilo ezeru zeme»

07.06.2016

Lai atklātu īpašo klusuma pasauli un zīmju valodas iespējas dažādās mākslinieciskās aktivitātēs, tostarp dziedāšanā, dejošanā un pantonīmās, šodien Rēzeknē uz 20.Latvijas nedzirdīgo amatiermākslas festivālu no dažādām Latvijas pilsētām un novadiem ieradušies pašdarbnieki ar īpašām vajadzībām.

Photo
Photo

Saredzēt nedzirdamo pasauli

15.03.2016

Kad pirms desmit gadiem Aldis Ādamsons nonāca Liepājas nedzirdīgo biedrībā, viņš saprata, cik dažādās pasaulēs dzīvo tie, kuri dzird, un tie, kuri nē. Kopš tā laika, strādādams vismaz divās pilsētās un vairākos darbos, viņš izdarījis tik daudz, ka Latvijas Nedzirdīgo savienība viņu nosaukusi par savu Gada cilvēku. Aldim ir divas lielas aizraušanās – puķes un deja.

Photo

"Mēs ļoti sargājam savus cilvēkus"

15.03.2016

Daudz jauno Liepājas nedzirdīgo biedrības biedru devušies uz ārzemēm – ilgas pēc dzimtenes nākas pārvarēt, jo tur ir darbs, ko nevar atrast šeit. Darbavietu trūkums ir viena no būtiskākajām problēmām, ar kādām nākoties saskarties nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem cilvēkiem Liepājā. Taču biedrība par savējiem cenšas rūpēties, izdomāt nodarbes un aktivitātes – stāsta tās pārstāvis Aldis Ādamsons.

Photo

Anglijas latvieši saziedo Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolai

18.02.2016

Pirmo reizi kopīgā akcijā ar mērķi pasauli padarīt labāku ir apvienojušies Latvijas un abu Britu salu latvieši.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas