Search form

LNS darbības stiprināšana cilvēktiesību ievērošanas jomā

26.06.2019

Lai iegūtu vērtējumu par informācijas pieejamības aspektiem nedzirdīgām personām, LNS aicina visus darbiniekus un biedrus piedalīties aptaujā!

Projekta 1.aktivitātes “Cilvēktiesības – no normatīvā regulējuma līdz praksei” ietvaros tiek veikts pētījums ar mērķi sekmēt LNS darbinieku un biedru aktivitāti un iesaistīšanos savu problēmu apzināšanā. Pētījums noskaidros informācijas pieejamību nedzirdīgām personām, lai, nodrošinot savas tiesības, kas nostiprinātas LR Satversmē – likumā paredzētajā veidā piedalītos valsts un pašvaldību darbībā (LR Satversme, 101.pants) un īstenotu savas tiesības bez jebkādas diskriminācijas (LR Satversme, 91.pants).

20.06.2019

Aicinām piedalīties e-aptaujā par informācijas pieejamības aspektiem nedzirdīgām personām

Cienījamie respondenti! Pētījuma mērķis ir gūt datos balstītu informāciju par informācijas pieejamības aspektiem nedzirdīgām personām, lai nodrošinot savas tiesības, kas nostiprinātas LR Satversmē – likumā paredzētājā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā.

20.05.2019

Sākas projekta “LNS darbības stiprināšana cilvēktiesību ievērošanas jomā” realizācija

Šī gada marta sākumā biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS) iesniedza projekta “LNS darbības stiprināšana cilvēktiesību ievērošanas jomā” pieteikumu Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) izsludinātajā projektu konkursā 2019.gadā Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā “NVO fonds” darbības virzienā “NVO darbības stiprināšana”.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas