Search form

Intervence: stereotipi un vardarbība pret sievieti

11.10.2019

Kas tev jāzina par vardarbību?

Projekta ietvaros tika izstrādāts buklets “Kas tev jāzina par vardarbību?”. ŠĪ ir maz pētīta tēma mūsu kopienā, tāpēc lūdzam izlasīt bukletā apkopoto informāciju – šeit.

19.09.2019

Vardarbība pret sievieti – izdomājums vai aktualitāte?

Sestdien, 28. septembrī pl. 11 Kandavas ielā 27, Rīgā notiks paneļdiskusija “Vardarbībai NĒ!”.

09.09.2019

Notiks praktiskais seminārs “Vardarbība pret sievieti kā viena no diskriminācijas formām. Stereotipi.”

18. septembrī un 4. oktobrī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas līdzfinansētā LNS projekta “Intervence: stereotipi un vardarbība pret sievieti” 3.aktivitātes “Praktiskais seminārs “Vardarbība pret sievieti kā viena no diskriminācijas formām. Stereotipi.”” ietvaros notiks praktiskais apmācību seminārs “Vardarbība pret sievieti kā viena no diskriminācijas formām. Stereotipi.” vardarbības jautājumos. Seminārs kopumā ilgs 2 dienas; 8 stundas (katrā dienā – 4 stundas).

20.08.2019

Par stereotipiem un vardarbību pret sievieti

Tuvojas nobeigumam Rīgas pilsē¬tā dzīvojošo nedzirdīgo sieviešu un vīriešu aptauja par vardarbību nedzir¬dīgo kopienā: kā nedzirdīgie cilvēki izprot, kas ir vardarbība, un vai šāda problēma pastāv arī nedzirdīgo vidū.

23.05.2019

PIEDALIES APTAUJĀ UN IZSAKI SAVU VIEDOKLI PAR VARDARBĪBU!

Lai novērtētu, kādi ir biedrībā “Latvijas Nedzirdīgo savienība” valdošie priekšstati neiecietības un vardarbības, kā arī diskriminācijas formas pret nedzirdīgu sievieti jomā, un konstatētu nepieciešamos intervences aspektus, lai sekmētu mērķtiecīgu sabiedrībā valdošo stereotipu par “atļauto” vai “normālo” diskrimināciju pret sievieti novēršanu, aicinām piedalīties aptaujā Rīgas pilsētā dzīvojošos nedzirdīgos cilvēkus.

29.04.2019

Projekts “Intervence: stereotipi un vardarbība pret sievieti” uzsāk darbību

2019. gada 8. aprīlī noslēgts biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansēšanas līgums Nr. DIKS-19-830-lī par projekta “Intervence: stereotipi un vardarbība pret sievieti” ieviešanu no 2019. gada 10. aprīļa līdz 2019. gada 1. novembrim.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas