Search form

Intervence: stereotipi un vardarbība pret sievieti

29.04.2019

Projekts “Intervence: stereotipi un vardarbība pret sievieti” uzsāk darbību

2019. gada 8. aprīlī noslēgts biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansēšanas līgums Nr. DIKS-19-830-lī par projekta “Intervence: stereotipi un vardarbība pret sievieti” ieviešanu no 2019. gada 10. aprīļa līdz 2019. gada 1. novembrim.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas