Search form

Intervence: stereotipi un vardarbība pret sievieti

23.05.2019

PIEDALIES APTAUJĀ UN IZSAKI SAVU VIEDOKLI PAR VARDARBĪBU!

Lai novērtētu, kādi ir biedrībā “Latvijas Nedzirdīgo savienība” valdošie priekšstati neiecietības un vardarbības, kā arī diskriminācijas formas pret nedzirdīgu sievieti jomā, un konstatētu nepieciešamos intervences aspektus, lai sekmētu mērķtiecīgu sabiedrībā valdošo stereotipu par “atļauto” vai “normālo” diskrimināciju pret sievieti novēršanu, aicinām piedalīties aptaujā Rīgas pilsētā dzīvojošos nedzirdīgos cilvēkus.

29.04.2019

Projekts “Intervence: stereotipi un vardarbība pret sievieti” uzsāk darbību

2019. gada 8. aprīlī noslēgts biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansēšanas līgums Nr. DIKS-19-830-lī par projekta “Intervence: stereotipi un vardarbība pret sievieti” ieviešanu no 2019. gada 10. aprīļa līdz 2019. gada 1. novembrim.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas