Search form

07.06.2006

Drukāt

Mēs - sabiedrības daļa - 1


 PROJEKTU ĪSTENOJA: LATVIJAS NEDZIRDĪGO SAVIENĪBA

PROJEKTA FINANSĒJUMS: Ls  48307.90
            EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS   Ls 38646.32
            VALSTS BUDŽETS                Ls 9661.58
Projekts tiek īstenots Vienotā programmdokumenta
            3.3. pasākuma “Sociālās atstumtības mazināšana”
            3.3.1.1 “Motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām” ietvaros.
               
                Projekts tika īstenots no 01.05.2005. līdz 30.04.2006.
 
Projekta vispārējais mērķis bija motivēt sociālās atstumtības riskam pakļautos dzirdes invalīdus iesaistīties darba tirgū vai izglītoties, lai varētu iesaistīties darba tirgū. LNS projekts „Mēs – sabiedrības daļa” plānots divos posmos. Pirmā posma – 2005. gada aktivitāšu kompleksa „Mēs – sabiedrības daļa 1” mērķis ir reintegrēt nedzirdīgo komūnā, pašvaldību sabiedriskajā dzīvē (paš)izolējušos nedzirdīgus cilvēkus, radīt pamatu tālākajai viņu motivācijai atgriezties darba tirgū un patstāvīgi risināt savas sociālekonomiskās problēmas, līdz ar to mazināt sociālo atstumtību un spriedzi nedzirdīgo sabiedrībā.
Projekta otrais posms ar konkrētām motivācijas aktivitātēm saistītām ar nodarbinātību un zemo prasmju paaugstināšanu tiks prezentēts ar projektu 2006. gadam „Mēs - sabiedrības daļa 2”.
 
Projekta galvenās aktivitātes
1)      2005. gada laikā Latvijā tika organizēti 17 dažāda veida kopumā 1000 motivācijas, iekļaušanas pasākumi ar aptuveni 10 000 apmeklējumiem, kas  centrējās  uz nedzirdīgo cilvēku iekļaušanos vispirms savā komūnā, pēc tam  sabiedriskajā dzīvē un darba tirgū;
2)      projekta rezultātā tika izstrādāta Motivācijas programma nedzirdīgajiem integrācijai darba tirgū.
 
Projekta īstenošanas vietas
Rīga, Tukums, Daugavpils, Rēzekne, Valmiera, Smiltene, Alūksne, Pļaviņas, Kuldīga, Ventspils, Liepāja
 

  

PUBLIKĀCIJAS projekta ietvaros

Izdevumi  "Mēs sabiedrības daļa"
 

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas