Search form

17.05.2013

Drukāt

Noslēgsies semināru cikls

Photo

Aprīlī un maijā LNS reģionālajās biedrībās risinās LNS projekta „Attīstības vektors” aktivitāte – semināru cikls „Līdzdalība darbībā”.


 
Tā mērķis – apspriest vietējās nedzirdīgo kopienas turpmākās attīstības perspektīvas un līdzdalības iespējas savas pašvaldības politikā. Semināros nodarbības vadīja LNS, pašvaldību un radniecīgo nevalstisko organizāciju pārstāvji. Tēmas ļoti aktuālas: NVO loma lēmumu pieņemšanā, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu avotu piesaiste, sadarbība ar pašvaldībām, kā arī labās prakses piemēri un pieredzes apmaiņa.
 
Valmierā notikušā semināra prezentāciju skatīt šeit.
 
Semināri jau notikuši 8 reģionālajās biedrībās, bet pēdējais būs sestdien 18. maijā Rīgā.
 
 
Materiālu sagatavoja: laikraksts "Kopsolī"


92,04% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”
Šis materiāls veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
Par tā
saturu atbild LNS laikraksta „Kopsolī”galvenā redaktore Ilze Kopmane.

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas