Search form

Sociālās ziņas

Photo

Par pakalpojumu apmaksu valsts iestādēs

19.09.2012

No 1. septembra valsts iestādes pakalpojuma saņēmējam vairs nav pienākuma uzrādīt apliecinātu maksājuma dokumentu.
 Turpmāk valsts iestādēm pašām elektroniski jāpārbauda, vai maksājums saņemts valsts budžetā
.

Photo
Photo

Nodrošina e-konsultāciju vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem bērniem

06.09.2012

No 5. septembra Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Uzticības tālrunis 116111 nodrošina iespēju saņemt psiholoģisku atbalstu arī vājdzirdīgajiem un nedzirdīgajiem bērniem. Atbalstu bērni var saņemt ar e-konsultācijas starpniecību.

Photo

Aicina uz bezmaksas plaušu veselības pārbaudēm

05.09.2012

Rīgas Austrumu slimnīcas stacionāros „Gaiļezers” un „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” ikviens varēs bez maksas pārbaudīt plaušu veselību, veicot spirometriju.

Photo

No 1. septembra arī 3. grupas invalīdi Jūrmalas autobusos varēs braukt bez maksas

30.08.2012

No 1. septembra ne tikai pensionāri, skolēni un studenti, bet arī trešās grupas invalīdi, bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri atrodas aizbildnībā, dzīvo audžuģimenēs vai bērnu aprūpes iestādēs, Jūrmalas autobusos varēs braukt bez maksas, ziņoJūrmalas pašvaldības mājaslapa.

Photo

Pensiju likuma grozījumi, kas jau stājušies spēkā 


27.08.2012

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka būtiskākās izmaiņas, kas skar pensionēšanās vecuma paaugstināšanu, sāk darboties 2014. gadā, taču vairāki likuma "Par valsts pensijām" grozījumi stājušies spēkā jau tagad – no 2012. gada 18. jūlija.


Photo
Photo

Atkārtota ekspertīze nebūs jāveic cilvēkiem ar nemainīgu invaliditāti

01.08.2012

Cilvēkiem ar nemainīgu invaliditāti vairs nebūs atkārtoti jāveic invaliditātes ekspertīze. Jaunā kārtība attiecas uz cilvēkiem, kuriem neatgriezenisku veselības bojājumu dēļ piešķirtā invaliditātes grupa bija regulāri jāpārskata.

Photo

Piedāvā bezmaksas juridiskos pakalpojumus

26.07.2012

IK „Edgara Šilina juridiskais birojs” kā pakalpojuma sniedzējs LNS ESF projektā ,,Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā” (Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/026; Līgums Nr.2012/30) sniedz bezmaksas juridisku palīdzību LNS biedriem civillietās un administratīvās lietās, kā arī sagatavo procesuālos dokumentus iesniegšanai tiesā un citās valsts un pašvaldību iestādēs.
Ir iespēja jautājumus iesniegt arī rakstiski un saņemt rakstisku atbildi.
Kontakttelefons – 26184413, e-pasts- [email protected]

Photo

Trūcīgie Rīgas iedzīvotāji var saņemt Eiropas komisijas finansētās pārtikas pakas

17.07.2012

Rīgā sākta Eiropas Komisijas (EK) 2012.gada programmas „Pārtikas produktu piegāde no intervences krājumiem labdarības organizācijām izdalīšanai vistrūcīgākajām personām” īstenošana.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas