Search form

09.10.2009

Drukāt

Projekta „XXI gadsimts. Nedzirdība. Izaicinājumi un risinājumi.” simpozijs (papildināta) (17.08.)

                                    ...

 

                                 
 
 
14. augustā notika projekta „XXI gadsimts. Nedzirdība. Izaicinājumi un risinājumi.” kompetenču grupu simpozijs par Rīcības plāna izstrādi iesniegšanai LNS 17. kongresā .
 
Savas prezentācijas sniedza 6 kompetenču grupas: „Zīmju valoda”, „Informācija”, „Nedzirdīgo kultūra”, „Nedzirdīgie jaunieši”, „Nedzirdīgo integrācija” un „Sociālā rehabilitācija”. Tajās simpozija dalībnieki tika iepazīstināti ar reālās situācijas analīzi tēmu ietvaros, kā arī labās prakses piemēriem, kas gūti Eiropas valstīs gan darba vizītēs (Itālijā, Lietuvā, Vācijā), gan apzinot materiālus internetā  utt.
 
Dažas prezentācijas izraisīja jautājumus un plašāku diskusiju gan par to saturu, gan atsevišķiem formulējumiem (I. Kalniņš – par jauniešu un kultūras tēmu); dažas izpelnījās atzinību par plašo piemēru klāstu no ārvalstu pieredzes un to iespējamo ieviešanu Latvijas praksē (I. Immure – par informāciju, L. Janševska – zīmju valoda); citi bija pamatīgi izpētījuši likumdošanu, uz kā balstīt savu darbu (E. Vorslovs – par sociālo rehabilitāciju).
 
Projekta vadītājs A. Pavlins un vairāki citi simpozija dalībnieki pievērsa uzmanību cilvēkresursu un izglītošanās procesu veicināšanai, aicinot Rīcības plānā iekļaut arī šo aspektu kā ļoti nozīmīgu perspektīvā.
 
Viceprezidente M.Piterniece vairāk diskutēja par labās prakses piemēru integrācijas iespējām kultūras praksē, bet Z. Ungura prezentācija par integrācijas tēmu raisīja pārdomas – ciktāl nedzirdīgie cilvēki varētu integrēties sabiedrībā, nezaudējot savu identitāti.
 
Simpozija dalībnieki noslēgumā pieņēma vienotu Rīcības plāna kopsavilkumu apspriešanai LNS kongresā 22. augustā.
 
I.Kalniņš prezentē  sadaļu  E.Vorslovs iepazīstina ar priekšlikumiem sociālās rehabilitācijas jomā
L.Janševska - zīmju valoda ir mūsu visu rūpju bērns Atliek tikai īstenot visu iecerēto
Skaisti... Bet atbildēt vajadzēs man Nu, kurš pateiks pareizo atbildi?
Prezidents ir apmierināts: ESAM IEKĻĀVUŠIES LAIKĀ Viņi izstrādāja LNS programmu turpmākajiem 4 gadiem

Simpozija prezentācijas

 „Zīmju valoda” 
„Informācija”
„Nedzirdīgo kultūra”
„Nedzirdīgie jaunieši”  
„Nedzirdīgo integrācija”
„Sociālā rehabilitācija”   

17.08.2009.


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas