Search form

24.01.2020

Drukāt

2020. gada pirmais KOPSOLĪ numurs jau ceļā pie Jums!

Photo

 

Jaunais gads iezīmē jaunu sākumu ne tikai kalendārā, bet arī Latvijas Nedzirdīgo savienības dzīvē. Tās izdevums “Kopsolī” ir ieguvis jaunu izskatu un turpmāk būs 16 lappušu apjomā.


 Janvāra numurā lasiet:

Oficiālās vēstis: LNS vadības kalendārs, LNS Domes un valdes lēmumi, ziņas no Pasaules Nedzirdīgo federācijas un Eiropas Nedzirdīgo savienības.

Sociālie pakalpojumi: tendences valsts apmaksāto zīmju valodas tulka un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, kā arī tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanā 2017. –  2019. gadā un 2020. gada prognozes.

Aktuāli: Dūmu detektori obligāti – pašreizējā situācija, gaidot lielāku valsts atbalstu , “Dvēseļu putenis” pieejams arī cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.

Pieejamība: rīdziniekiem zīmju valodā informācija par pašvaldības institūcijām, tilts starp dzirdīgo un nedzirdīgo pasauli — intervija ar zīmju valodas tulku Ritmu Egli ; Latvijas Televīzijas  jaunie piedāvājumi 2020. gadā.

Numura intervija: Arta Birzniece-Siliņa — LNS Gada cilvēks 2019

Ziņas no reģionālajām biedrībām, Dienas centra “Rītausma” un Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra, Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas.

Ieskats LNS vēsturē, kā arī biedrību pasākumu plāns, līdzjūtības, pateicība un apsveikumi.

 

LNS biedri KOPSOLĪ elektroniskā formātā saņem bez maksas

Arī 2020. gadā visi, kuriem LNS biedru reģistra datu bāzē uzrādīta e- pasta adrese, kārtējo laikraksta numuru saņem elektroniski bez maksas. Ja kāds no biedriem nesaņem “Kopsolī” e- pastā, lūdzam griezties pie sava biedrības vadītāja, lai precizētu adresi.

Ja vēlaties Kopsolī  (drukas formātā) abonēt Latvijas Pastā  vai saņemt uz vietas savā biedrībā, par to lasiet šeit:

/lat/par_mums/laikraksts__kopsoli_/

Uzmanību! Abonenti, kuri pasūtīja KOPSOLĪ Latvijas Pastā, janvāra numuru savā pastkastītē saņems otrdien, 28. janvārī.

 

Inese Immure


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas