Search form

Jaunumi

Valsts amatpersonu uzrunas būs titrētas

23.12.2005

LNS saņēmusi informāciju no Latvijas Televīzijas, ka atsaucoties uz LNS ierosinājumu viņi nodrošinās valsts pirmo amatpersonu uzrunu gadu mijā titrēšanu. Valsts pirmo amatpersonu uzrunas ar titr...

Apeirons piedāvā apgūt uzņēmējdarbības pamatus

21.12.2005

    Invalīdu un viņu draugu apvienība „APEIRONS” ir sabiedriska organizācija, kura kopš 1997. gada aktīvi iesaistās cilvēku ar invaliditāti situācijas uzlabošanā Latvijā un līdzdar...

16.12.2005 notiks seminārs DARBA ATTIECĪBAS UN TO TIESISKIE PAMATI

16.12.2005

     Ei­ro­pas Ko­pie­nas ini­ci­atī­vas EQUAL pro­jek­ta „Klusās ro­kas” pilotpro­jek­tu „IT ie­spē­ju iz­man­to&...

Starptautiskā sadarbība: koordinācijas un pieredzes apmaiņa

16.12.2005

       Tikšanās ar ārzemju partneriem Projekta «Klusās rokas» ietvaros notikušas jau vairākas Latvijas pārstāvju vizītes ārzemēs, lai tiktos un apspriestu projekta izpildes...

Seminārs "Es vēlos strādāt"

16.12.2005

    Ilze Kopmane   «Es vēlos strādāt» — tāds bija mērķa semināra nosaukums un arī uzdevums rosināt vēlmi un spēju nedzirdīgiem meklēt un atrast darbu. Projekta «Mēs — sabi...

Alsviķu profesionālā skola piedāvā apgūt profesiju

03.12.2005

Alsviķu profesionālā skola ar 2006.gada 1.septembri sāk īstenot ESF līdzfinansētu projektu VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1/0080/0032 "Izglītības programmas "Ēdināšanas serviss - pavārs" uzlabošana un īsten...

LNSF kongresā

27.11.2005

26.novembrī notika Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas (LNSF) 9.kongress.Kongress sākās ar LNSF karoga iesvētīšanu.Kongress apstiprināja jaunos LNSF statūtus, darbības programmu 2005.-2009.gadam un...

KOMUNIKĀCIJAS CENTRS aicina pieteikties darbiniekus

21.10.2005

LNS Komunikācijas centrs darbam Rīgā aicina pieteikties personas, kuras vēlas strādāt par nedzirdīgo zīmju valodas tulkiem.   Prasības: - labas latviešu zīmju valodas un latviešu valoda...

Būs iespējams apgūt SURDOTULKA profesiju

11.10.2005

Latvijā pirmo reizi apmācīs surdotulkus Rīga, 10.10.2005. – Lai vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem jauniešiem palīdzētu veiksmīgāk apgūt profesiju un iesaistīties darba tirgū, no nākamā gada 1.septembra pi...

Teleteksts TV 3

04.10.2005

Televīzijas kompānija TV3 no oktobra mēneša piedāvā teletekstu.Teletekstā pieejama sekojoša informācija: nacionālās ziņas; starptautiskās ziņas; sporta ziņas; laika prognoze; TV programma....

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas