Search form

LNS valdes un domes ziņas

Photo

Domes sēdē Nr. 4 (6.12. 2017)

06.12.2017

Dome uzklausīja LNS valdes ierosinājumu – ar 2017. gada 15. novembra lēmumu Nr.15 – 2 par zvērinātu revidentu iecelt SIA „Auditorfirma „Grāmatvedis”” Jāni Mežielu, kurš jau veicis LNS 2013., 2014., 2015. un 2016. gada pārskatu revīzijas.

Photo

Valdes sēde Nr.16 (28.11.2017)

28.11.2017

LNS galvenā grāmatvede Ilze Roķe iepazīstināja ar nepieciešamajiem LNS 2017. gada budžeta grozījumiem.

Photo

Valdes sēde Nr.15 (15.11.2017)

15.11.2017

Valde šajā sēdē nolēma par visu 4 LNS SIA (SIA „LNS Rehabilitācijas centrs”, SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, SIA „LNS Nekustamie īpašumi” un Latvijas Nedzirdīgo savienības SIA „LNS DANE”) revidentu iecelt SIA „Auditorfirma Grāmatvedis”” zvērināto revidentu Jānis Mežielu.

Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas