Search form

Drukāt

Ar subtitriem un surdotulkojumu pārraidīto raidījumu un filmu saraksts LTV 1 un LTV 7 2015. gada 2. pusgadā


Raidījums
Subtitri/
surdotulkojums
LTV kanāls/
internets
Oriģinālraidījuma  laiks
Atkārtojums
Dienas ziņas. Kultūras ziņas. Sporta ziņas
surdotulkojums
LTV 1
 
Katru dienu 18 : 00
 
Viedokļu telpa
surdotulkojums
Pirmdienās 17: 25
 
surdotulkojums
LTV 7
 
LTV 7 otrdienās
10 : 05
Aktuālā intervija 1:1
surdotulkojums
Otrdienās 21 : 15
 
surdotulkojums
LTV 7
 
LTV 7 trešdienās
11 : 20
Tiešā runa
 
surdotulkojums
Trešdienās 21:20
 
surdotulkojums
LTV 7
 
LTV 7 ceturtdienās
10 : 05
Sporta studija
surdotulkojums
Pirmdienās 22 : 00
 
surdotulkojums
LTV 7
 
LTV 7 ceturtdienās
23 : 50
LTV 7 sestdienās  
11 : 30
Ielas garumā
(katru otro nedēļu)
subtitri
LTV 7
 
LTV 7 ceturtdienās
12 : 30
LTV 7 svētdienās 
09 : 15
Savai zemītei – līdz 22. aug.
(katru otro nedēļu)
subtitri
LTV 7
 
LTV 7 ceturtdienās
12 : 30
LTV 7 svētdienās 
09 : 15
Satiktie – no 5.sept. (10 raid.)
(katru otro nedēļu)
subtitri
LTV 7
 
LTV 7 ceturtdienās
12 : 30
LTV 7 svētdienās 
09 : 15
Province
           
 
subtitri
LTV 1
LTV 7
 
LTV 1 piektdienās
04 : 50
LTV 7 trešdienās
12 : 10
LTV 7 sestdienās
09 : 45
Vides fakti
 
subtitri
LTV 1
LTV 7
 
LTV 1 trešdienās
05 : 30
LTV 7 ceturtdienās
13 : 15
LTV 7 svētdienās
08 : 45
Zebra
 
subtitri
LTV 7
 
LTV 7 ceturtdienās
00 : 50
LTV 7 svētdienās
08 : 00
Saknes debesīs
 
subtitri
LTV 1
Svētdienās
13 : 00
LTV 1 ceturtdienās
05 : 30
De facto
 
subtitri
LTV 7
 
LTV 7 trešdienās
10 : 05
Aizliegtais paņēmiens
 
subtitri
LTV 7
 
LTV 7 sestdienās
ap 16 : 00
Melu laboratorija
(3.sezona, no 25.nov.)
subtitri
LTV 7
 
LTV 7 sestdienās
14 : 30

 
Ar subtitriem pārraidītās filmu slejas Latvijas Televīzijā 2015. g. rudens/ ziemas sezonā
( pirmreizējā pārraidīšana)
 

 

Filmas
Kanāls
Ētera laiks
Aktuāla dokumentālā filma
LTV 1
Otrdienās
22: 20
Detektīvseriāls
LTV 1
Ceturtdienās
22 : 15
Detektīvseriāls
LTV 1
Piektdienās
22 : 15
Bērnu filmu sleja
LTV 1
Sestdienās
10 : 30
Dokumentāls seriāls (daba, ceļojumi)
LTV 1
Svētdienās
10 : 30
Detektīvseriāls
LTV 1
Svētdienās
17 : 00
Romantiska filma
LTV 1
Svētdienās
18 : 10
Svētdienas vakara lielfilma
LTV 1
Svētdienās
22 : 50
Eiropas kinofilma
LTV 7
Piektdienās
22 : 45
Romantiska daudzsēriju filma
LTV 7
Darbdienās
9 : 35
Krievijas seriāls
LTV 7
Darbdienās
16 : 05
TV žurnāls Deutche Welle
LTV 7
Darbdienās 
15 : 35

Ārpus noteiktajām filmu slejām tiek pārraidītas atsevišķas filmas, kurām ētera vieta tiek izraudzīta pēc programmas plānošanas pamatprincipiem un vajadzībām.
 
 
Multiplikācijas filma bērniem  “Mežainīši”
No 6. novembra LTV mājaslapā www.ltv.lv katru darbdienu tiek ievietota multiplikācijas filma bērniem  “Mežainīši” ar surdotulkojumu. Tās ēterā būslīdz pat 2016. gada 20. janvārim. Katra sērija internetā būs skatāma vienu nedēļu. Animācijas ciklu “Mežainīši” Latvijas Televīzija (LTV) pārraida atkārtoti (pirmo reizi tas ēterā bija 2015. gada janvārī – martā).
 
 
Multiplikācijas filma un visi pārējie raidījumi, kuriem nodrošināts surdotulkojums vai subtitri ir ievietoti LTV mājaslapā speciāli izveidotajā sadaļā “Nedzirdīgajiem” http://ltv.lsm.lv/lv/dokumentalie/surdo/
 
Latvijas jaunatklāšanas raidījums “TE!”
 
LTV mājaslapā sadaļā “Nedzirdīgajiem”  var noskatīties arī Latvijas jaunatklāšanas raidījumu ciklu “TE!”. Šobrīd LTV lapā ir ievietoti visi 8 pirmās ( pavasara ) sezonas raidījumi un 8 otrās ( rudens) sezonas raidījumi. Šobrīd cikls jau ir beidzies, jaunu raidījumu pagaidām nebūs.
 
 
 
 
Sagatavoja: Sarmīte Plūme, LTV Dokumentālo raidījumu daļas redaktore
 

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas