Search form

17.02.2015

Drukāt

Pieprasījums pēc pakalpojumiem pieaug


Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS) atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam personām ar dzirdes invaliditāti sniedz sociālās rehabilitācijas un surdotulka pakalpojumus un nodrošina ar surdotehniskajiem palīglīdzekļiem personas ar dzirdes traucējumiem, sākot ar vājdzirdības 3.pakāpi – dzirdes zudums vismaz 55 dB labāk dzirdošajā ausī (bērniem tiesības uz valsts apmaksātajiem dzirdes aparātiem ir, ja vājdzirdība konstatēta vismaz 1.pakāpē – vismaz 25 dB labāk dzirdošajā ausī).

Šos uzdevumus valsts ir uzticējusi veikt LNS, un pieprasījums pēc valsts apmaksātajiem pakalpojumiem pieaug. Atbilstoši valsts budžeta iespējām Labklājības ministrija katru gadu piešķir finansējumu, lai mēs varētu šo pieprasījumu apmierināt. Valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai 2015. gadā valsts piešķīrusi vairāk nekā 1,5 milj. eiro.

Surdotehnikas nodrošināšanai iedalīti gandrīz 600 tūkst. eiro un plānots izsniegt vairāk nekā 4000 dzirdes aparātu. Salīdzinot ar pagājušo gadu, tas ir par vienu tūkstoti mazāk, jo nu rindas uz tiem praktiski nav. Tādā pašā apjomā pagājušajā gadā plānots izsniegt – 200 modinātājus ar vibrozvanu, kas ir viens no pieprasītākajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, tāpēc šogad visi interesenti tos dabūt nevarēs (pašlaik uz tiem gaida jau 150 klientu). Šogad pirmoreiz iepirks jaunos tehniskos palīglīdzekļus: plānots klientiem piešķirt 252 digitālās vizuālās saziņas ierīces; 50 skaņas indikatoru ar mehānisko signālu – uz šiem abiem rinda ir lielāka, nekā plānots; 25 komunikatorus jeb dzirdes palīglīdzekļus, 14 telefonu ar pastiprinātāju. Turpināsim izsniegt arī savienotājvienības radio un televīzijas uztvērējiem (indukcijas spoli) un skaņas indikatorus ar gaismas signālu.

Iespējams, 2015. gada laikā LNS varēs nodrošināt lielāku tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma daudzumu, jo ar Labklājības ministriju ir neoficiāla vienošanās par papildu finansējuma piešķiršanu gada otrajā pusē.

356 tūkst. eiro paredzēti sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai: 

  • latviešu zīmju valodas lietošanas apmācībai; 
  • radošās pašizteiksmes iemaņu apguvei; 
  • psiholoģiskās adaptācijas treniņiem;
  • atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanai.

2015. gadā valsts pasūtījums surdotulka pakalpojumu nodrošināšanai paredzēts 401 tūkst. eiro apmērā. Par to tiks nodrošināti pakalpojumi 1100 klientiem – vidēji katram klientam 37,2 stundas gadā. Savukārt 66 tūkst. eiro piešķirti surdotulka pakalpojumam izglītības programmas apguvei.

Jāatzīmē, ka 2014. gadā tika izsniegts rekordliels skaits dzirdes aparātu – 5050! Pulksteni ar vibrozvanu saņēma 202 klienti, gaismas indikatoru (auklīti) – 78 klienti, indukcijas spoli – 25.

Tulka pakalpojumu saskarsmei izmantoja 1088,bet mācībām – 77 klienti. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus kopumā izmantoja 907, savukārt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu – 24 klienti. 

 

Inese Immure, Valsts deleģēto sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja

 

Materiāls pārpublicēts no laikraksta Kopsolī, 2015. gada februāra numura


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas