Search form

31.05.2016

Drukāt

Kā klienti izmanto valsts apmaksātos pakalpojumus

Rit septītais gads, kopš LNS turpina pildīt valsts deleģētās funkcijas – sniedz sociālās rehabilitācijas un surdotulka pakalpojumus personām ar dzirdes invaliditāti un nodrošina ar surdotehniskajiem palīglīdzekļiem personas ar dzirdes traucējumiem.


Šo pakalpojumu nodrošināšanā iesaistītas LNS kapitālsabiedrības – SIA “LNS Rehabilitācijas centrs” (turpmāk RC) un SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” (turpmāk SPC), kā arī SIA Veselības centrs „Biķernieki” (Latvijas Bērnu Dzirdes centrs) un Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas Dzirdes centrs, ar kuriem visiem LNS noslēgusi līgumu par pakalpojumu sniegšanu.

Kā veicies ar pakalpojumu sniegšanu I ceturksnī, par to šajā rakstā.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

Turpina augt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo skaits. Tos izmantoja 701 klients. No tiem 600 klienti saņēma palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā; 222 – psihologa pakalpojumu, 189 – apmeklēja radošās pašizpausmes nodarbības un 30 – latviešu zīmju valodas nodarbības.

Klienti pakalpojumus saņēma gan rehabilitācijas centrā Rīgā, gan pakalpojumu sniegšanas vietās Alūksnē, Liepājā, Kuldīgā, Rēzeknē un Daugavpilī. Lai nodrošinātu atsevišķu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu maksimāli tuvu klientu dzīvesvietai, RC speciālisti vismaz reizi mēnesī izbrauca uz citām pakalpojumu sniegšanas vietām: Valmieru, Smilteni, Pļaviņām, Ventspili, Tukumu un Jelgavu.

Surdotulka pakalpojums saskarsmes un izglītības programmas apguves nodrošināšanai

Salīdzinot ar pagājušā gada 1. ceturksni, pieaudzis arī surdotulka pakalpojumu izmantojošo skaits – 908 klienti. Pakalpojumu sniedza 36 tulki 9355 stundu apjomā. Tas nozīmē, ka katrs klients izmantojis tulku vidēji 10 stundas ceturksnī.

Savukārt 45 klienti izmantoja surdotulka pakalpojumu izglītības programmas apguvei. To nodrošināja 27 tulki, tulkojot 20 dažādās mācību iestādēs visā Latvijā – divās profesionālās pamatizglītības iestādēs, 13 profesionālās vidējās izglītības un 5 augstākās mācību iestādēs. Katrs studējošais nedzirdīgais mācību procesā izmantoja tulku vidēji 42 stundas ceturksnī.

Nodrošinājums ar surdotehniku

SPC tagad izsniedz augstākās kvalitātes daudzkanālu (līdz pat 9 kanāliem) digitālos dzirdes aparātus (dāņu firmas “Oticon” un Vācijas firmas “Siemens”). Piemēram, aparāta “svilpošanas” noņemšanai tiek izmantota atgriezeniskās skaņas dinamiskās reducēšanas sistēma, visos aparātos ir skaņas virziena noteikšanas programma, vismaz 3 pārslēgšanas iespējas – apļa, dalītā, fiksētā vai automātiskā pārslēgšanās, programma runas izpratnei trokšņainā vidē, telpiskā trokšņa regulēšanas sistēma, ieskaitot zemās frekvences un citi jaunāko tehnoloģiju sasniegumi, kas SPC klientiem nodrošina labāku skaņas izšķirtspēju.

SPC joprojām nodrošina dzirdes aparātu saņemšanu ne tikai Rīgā, bet arī 4 filiālēs – Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē un Daugavpilī.

1. ceturksnī dzirdes aparātus saņēma 854 klienti (no tiem 10 bērni), kas ir par 15 % mazāk nekā iepriekšējā gada 1. ceturksnī, jo samazinājies valsts pasūtījums.

Tika izsniegtas arī 184 digitālās vizuālās saziņas ierīces (planšetdatori), 71 pulkstenis ar vibrozvanu, 9 skaņas indikatori ar gaismas signālu, 2 komunikatori un 1 telefons ar pastiprinātāju.

Iepriekšminēto surdotehniku klientiem bija iespēja saņemt maksimāli tuvu dzīvesvietai. SPC speciālisti apkalpoja klientus arī LNS biedrībās – Smiltenē, Alūksnē, Valmierā, Pļaviņās, Kuldīgā, Ventspilī un Liepājā.

Klienti apguvuši planšetdatora sniegtās iespējas un aktīvi to izmanto komunikācijā ar sociālā darba speciālistiem un tulkiem.

Rindā uz populārāko tehnisko palīglīdzekli nedzirdīgo vidū – planšetdatoru uz 1. maiju uzņemti  317 cilvēki. Situācija rindā uz pārējiem tehniskajiem palīglīdzekļiem ir šāda: dzirdes aparātu gaida 629 cilvēki, modinātāju ar vibrozvanu 48, telefonu ar pastiprinātāju – 8, skaņas indikatoru ar mehānisko signālu – 114, bet ar gaismas signālu – 6 cilvēki. Uz FM radiofrekvenču pārraides sistēmu rindā uzņemti 13 cilvēki.

Saglabājusies interese par savienotājvienību radio un televīzijas uztvērējiem (indukcijas cilpu) – uz to jau pieteikušies 75 cilvēki, ko SPC vēl nav sākusi izsniegt, jo pašlaik notiek tās iepirkuma procedūra.

Lai labāk apmierinātu klientu vajadzības, SPC šogad plāno piedāvāt 3 veida skaņas indikatorus ar mehānisko (vibrēšanas) signālu: 1) jauniem vecākiem radioaukli, kas paredzēta zīdaiņa raudu uztveršanai un guļošu (slimu, vecu) cilvēku aprūpētājiem, lai sajustu viņu saucienu, 2) durvju zvanu uztveršanai un 3) telefona zvana, taimera, dūmu detektora signālu saņemšanai. Iepriekšminētos tehniskos palīglīdzekļus sāks izsniegt augustā.

Savukārt FM radiofrekvenču pārraides sistēmu plānots izsniegt, sākot ar šī gada otro pusi.

 

Inese Immure, Valsts deleģēto sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas