Search form

Drukāt

Kādi ir valsts budžeta apmaksātie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, un kā tos saņemt


 

 
Dzirdes invalīdi var saņemt šādus valsts budžeta apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus kopā līdz 150 stundām gadā:
1) latviešu zīmju valodas apmācība;
2) saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguve;
3) psiholoģiskās adaptācijas treniņi;
4) palīdzība un atbalsts sociālo problēmu risināšanā.
 
 
Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, Latvijas Nedzirdīgo savienībai jāiesniedz šādi dokumenti:
1) rakstisks iesniegums. Jāuzraksta vārds, uzvārds, personas kods; deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adrese, ja deklarētās dzīvesvietas adrese atšķiras no faktiskās; tālruņa numurs vai e-pasta adrese un kāds sociālās rehabilitācijas pakalpojums vajadzīgs;
(Iesnieguma paraugs pieejams - http://www.lns.lv/files/text/Iesniegums_paraugs_SRP.doc)
2) ģimenes ārsta atzinums (veidlapa Nr. U- 27), kurā minēta jūsu dzirdes zuduma pakāpe vai ieraksts „nedzirdīgs” un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamība. Atzinumā jābūt norādītam, ka tas ir iesniegšanai Latvijas Nedzirdīgo savienībai;
3) invalīda apliecības kopija.
 
 
Dokumentus var iesniegt personīgi LNS sekretārei (Rīgā, Elvīras ielā 19, 3. stāvā ) vai sūtīt LNS pa pastu (Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083) vai arī elektroniski, ja tie sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
 
 
LNS jūsu dokumentus izskatīs piecu darbdienu laikā un pa pastu izsūtīs atbildi ar informāciju par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu vai jūsu uzņemšanu rindā. Ja iesniegtie dokumenti neatbildīs noteikumos minētajām prasībām, tad vēstulē saņemsiet atteikumu piešķirt jums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.
 
 
Ja saņemsiet vēstuli par pakalpojuma piešķiršanu, jums jāierodas LNS Rehabilitācijas centrā pie vēstulē norādītā sociālā darbinieka. Viņš lūgs atbildēt uz vairākiem jautājumiem, izvērtēs jūsu sociālās rehabilitācijas iespējas un sastādīs sociālās rehabilitācijas plānu.
 
Pēc tam ar jums tiks noslēgts rakstisks līgums par pakalpojuma saņemšanu un saņemšanas nosacījumiem un izsniegta klienta karte dzeltenā krāsā.

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas