Search form

Nedzirdīgo nedēļa - 2016

Photo
Photo
Photo
Photo
Photo

Piedalieties stāstu konkursā zīmju valodā “ABC stāsti”

16.08.2016

Atzīmējot Latviešu zīmju valodas dienu  ( 1. septembrī), LNS aicina piedalīties stāstu konkursā zīmju valodā “ABC stāsti”. 

Photo

Iespēja apgūt starptautiskās zīmes

15.08.2016

Pēc LNS Rīgas biedru lūguma Pasaules Nedzirdīgo nedēļas ietvaros piedāvājam starptautisko zīmju darbnīcu.

Photo

Kopā veidosim fotoizstādi “Nedzirdīgie VAR!”

12.08.2016

Lai parādītu, cik mēs, nedzirdīgie, esam spējīgi un radoši, Starptautiskajā nedzirdīgo nedēļā LNS organizē fotoizstādi “Nedzirdīgie VAR”.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas