Search form

Jaunumi

Lai palīdzētu citiem, jāprot palīdzēt sev (15.08.)

21.01.2007

     Iveta Lāce — Miezīte Visi nedzirdīgie ikdienā pieraduši meklēt palīdzību pie biedrību vadītājiem, sociālā darba speciālistiem, arī biedrību aktīvistiem. Var likties, ka šo...

Top labas pārvērtības Rītausmā (01.08.)

21.01.2007

     Projekta «LNS — otrās mājas» realizācija rit pilnā sparā. Patlaban remontdarbi tiek veikti kultūras centrā «Rītausma». Starp citu, tā sagadījās, ka «KS» korespondente ieradās...

Uzmanību — darbs! (06.07.)

21.01.2007

     Ja tu zini zīmju valodu, esi apguvis datorprasmi, vari sarunāties pa telefonu, proti izteikt savas domas, uzklausīt citus un to arī uzrakstīt — piedāvājam darbu «Kopsolī» red...

Jauns pilotprojekts, tematiskie izdevumi un ... (05.07.)

21.01.2007

    LNS realizācijā esošais projekts «Klusās rokas» konkursa kārtībā saņēmis papildfinansējumu 43 tūkst. LVL apmērā dažādu pasākumu veikšanai, lai veicinātu galveno mērķu sasniegša...

Nāciet, apgūstiet istabenes profesiju! (03.07.)

21.01.2007

       Jau no šā gada 1. septembra cilvēkiem ar invaliditāti ir iespēja bez maksas apgūt jaunu profesiju Jūrmalas profesionālajā vidusskolā. Divu gadu laikā mācoties izglītī...

LNS gūst atbalstu savam projektam (28.06.)

21.01.2007

      Sabiedrības integrācijas fonds atbalstījis LNS projektu "Abpus klusuma robežām" ar kopējo finansējumu 79 290, 50 LVL. Projekta realizācija sāksies 2006. gada septembr...

Tiek īstenots projekts SURDOTULKU sagatavošanai (09.06.)

21.01.2007

            V/a "Sociālās integrācijas centrs" un tā sadarbības partneris Latvijas Nedzirdīgo savienība īsteno Eiropas sociālā fonda projektu "Izglītība...

Starptautiskās partnerības "Beyond silence" tikšanās ((06.06.)

21.01.2007

    2.-4.06.2006. Rīgā un Valmierā notika starptautiskās partnerības "Beyond silence" otrā tikšanās, kurā piedalījās Latvijas, Vācijas, Čehijas un Slovākijas partneri, kuri realizē...

Konference e-Inclusion (05.06.)

21.01.2007

     No 11.-13.maijam Rīgā notika Latvijas Republikas valdības, Eiropas Savienības Austrijas prezidentūras un Eiropas Komisijas rīkotā konference „Informācijas un komunikācijas te...

LNS 10.pašdarbības festivāls Valmierā (05.06.)

21.01.2007

  3.jūnijā pl.13 visi ceļi veda uz Valmieru, kur kultūras namā, Rīgas ielā 10, notika 10. LNS pašdarbnieku festivāls «Gauja aicina». Piedalījās LNS biedrības, Valmieras vājdzirdīgo bērnu s...

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas