Search form

Iepirkumi un konkursi

Paziņojums par atklāta konkursa

17.08.2010

,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Rīgā, Elvīras ielā 19, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2” (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros” ID Nr. LNS/2010-6-PR-7-2-4/05/ERAF; REZULTĀTIEM

 

Paziņojums par atklāta konkursa

02.08.2010

,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2” (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros”; ID Nr. LNS/ 2010-3-PR-7-24/02/ERAF REZULTĀTIEM

Paziņojums par iepirkuma uzsākšanu atklāta konkursa

30.07.2010

  

,, Būvuzraudzība būvobjektam ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2”  (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros”
iepirkuma ID Nr. LNS/ 2010-9-PR-7-2-4/08/ERAF

Papildinformācija iepirkumiem

09.07.2010

ID LNS/2010-3-PR-7-2-4/02/ERAF
UN
LNS/2010-6-PR-7-2-4/05/ERAF
(objektu apsekošanas papildlaiki)

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas