Search form

Jaunumi

2007.g. jūnijs (13)

02.09.2007

     Lielie darbi Latvijā LNS mītnē viesojās Zviedrijas Pestīšanas armijas (PA) kapteine Elza Andersone, lai uz vietas iepazītos ar Zīmju valodas centra darbu PA finansētajā proj...

20.08.2007. Aktivitātes publikācija Nr.7

20.08.2007

LNS Goda biedrsĻubova Makuža Ļubovas Makužas CV; Dzimusi 1932. gada 20. martā 1952. — 1979.g. – Darbs Rēzeknes mācību un ražošanas uzņēmumā. 1979. — 1987. g. — LNS Rēzeknes nodaļas priekšsēdētāja ...

16.07.2007. Programmu izstrāde tuvojas beigām

16.08.2007

         Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde tuvojas nobeiguma fāzei. No ceturtā līdz piecpadsmitajam jūnijam Sociālās Integrācijas Centrā Jūrmalā tika organiz...

03.08.2007. Projekts darbībā

06.08.2007

     Ir veiksmīgi realizēta daļa paredzēto aktivitāšu Latvijas Nedzirdīgo savienības projektā „Integrācija = Izglītošana + Informācija”. Lielākais un spilgtākais pasākums bija 16...

25.07.2007. Apgūstam uzņēmējdarbības pamatus

25.07.2007

   Projektā „Darbs Klusumā” ir noslēgusies V. Strazdiņa vadītā aktivitāte „Uzņēmējdarbības pamati”. Tā ietvēra lekciju kursu 3 mēnešu garumā par uzņēmējdarbību un ar to saistītām tēmām: li...

24.07.2007. Pašdarbības festīvālā un vispār

24.07.2007

     Saruna ar LNS viceprezidenti Marutu Piternieci Vai vari vispārējos vilcienos pastāstīt, kā notika gatavošanās festivālam, vai reģionālās biedrības izrādīja atsaucību, radās ...

23.07.2007. Aktivitātes publikācija Nr.6

23.07.2007

 LNS Goda biedrsJāzeps Lubgins Laikā, kad Rēzeknē notika LNS 11. pašdarbības festivāls, braucu satikt krietno vīru - Goda biedru  Jāzepu Lubginu ( dzimis 1925.gada 19 .martā Rēzeknes rajona...

22.06.2007. Tiek izstrādātas sociālās rehbilitācijas programmas

22.06.2007

     Projektā "Abpus klusuma robežām" jau ir paveikta lielākā daļa darba, ir konceptuāli izstrādātas divas jaunas sociālās rehabilitācijas programmas un pašlaik sākas to test...

21.06.2006. Projekts darbībā

21.06.2007

     „Pie/dali/ES!” Šim projektam raksturīga ļoti plaša nedzirdīgo cilvēku iesaistīšana. Īpaši tas izpaužas aktivitātes „Pie/dali/ES!” ietvaros. Katru mēnesi tiek izgatavoti 2000...

20.06.2007. Aktivitātes publikācija Nr.5

20.06.2007

 LNS goda biedrsVeronika Cevetkova Toreiz bērnībā  Esmu dzimusi Latgalē, Krāslavas rajonā. Mans tēvs bija zemnieks un prata taisīt arī mucas. Tās veda uz tirgu pārdot. Māte bija mājsaimni...

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas