Search form

Sociālās ziņas

Photo

Novembrī Rīgas politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki saņems svētku pabalstu

01.11.2011

Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 93. gadadienu, politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki – valsts pensiju saņēmēji saskaņā ar Rīgas domes 25.10.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.26 "Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem" varēs saņemt svētku pabalstu.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas