Search form

Jaunumi

Zīmju valodas centrs uzvar projektu konkursos

29.12.2003

Zīmju valodas centrs un Sabiedrības integrācijas fonds 28.11.2003 parakstīja līgumu par ES Phare programmas finansējumu projektam "Zīmju valoda - kā viena no saziņas iespējām".    &nbs...

LNS Domē

23.12.2003

22.decembrī notika kārtējā LNS Domes sēde. Šajā sēdē tika pieņemti šādi lēmumi. Iestāties Eiropas Nedzirdīgo savienibā (ENS) (European Union of the Deaf). ENS apvieno Eiropas savienības valstu n...

ANO tiek izstrādāta Invalīdu konvencija

23.12.2003

5.decembrī Viļņā notika Ziemeļvalstu ministru padomes rīkotais seminārs par ANO Invalīdu konvencijas (UN Disability Convention) izstrādes gaitu. Seminārā piedalījās Zviedrijas un Baltijas valstu valdī...

LNS Liepājas reģionālajai biedrībai - 55

24.10.2003

22.oktobrī LNS Liepājas reģionālā biedrība atzīmēja 55 gadu jubileju.Sveikt biedrību svētkos bija ieradusies Liepājas sociālā servisa vadītāja A.Barčas kundze, LNS prezidents A.Pavlina kungs, pārstāvj...

ECDL datorkursi

12.10.2003

Sestdien, 8.novebrī Rīgas nedzirdīgo bērnu internātskolā sākās otrie datorkursi pēc ECDL (Eiropas datorlietotāja sertifikātu,no angļu val. - European Computer Driving Licence), kurus rīko Zviedrijas P...

JAUNUMS - zīmju valodas pirkstu alfabēts internetā

25.09.2003

LNS Zīmju valodas centrs visiem interesantiem piedāvā apgūt latviešu zīmju valodas pirkstu alfabētu izmantojot internetu.Alfabēts atrodas šeit:...

NEDZIRDĪGO DIENAS norise

01.08.2003

28.septembrī Kongresu namā notika NEDZIRDĪGO DIENAI veltīts sarīkojums. Šo notikumu LNS prezidents Arnolds Pavlins nosauca par vienu no lielākajiem un skaistākajiem notikumiem LNS vēsturē.Šā plašā sai...

Pasaules Nedzirdīgo federācijas kongresā

01.08.2003

18. - 26.07.2003 Kanādā, Monreālā notika Pasaules Nedzirdīgo federācijas (WFD) Ģenerālā ansambleja un 14.kongress. (skats uz Monreālu)   No Latvijas šajā pasākumā piedalījās 5 dalībnieki - &nbs...

Jauna mājas lapa - EUDeaf 2003

01.08.2003

Eiropas Savienības Nedzirdīgo organizācija (EUD)izveidojusi jaunu mājas lapu, kas veltīta Eiropas invalīdu gadam.Ar lapas saturu, kas ir daudzās valodās, bet laviešu valodā pagaidām vēl nav, var iepaz...

Jauna kārtība tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai

04.07.2003

Ar 05.06.2003 stājušies spēkā Ministru kabineta 27.05.2003 noteikumi Nr.285"Kārtība, kādā personas saņem tehniskos palīglīdzekļus". Ar noteikumiem var iepazīties šeit:...

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas