Search form

Iepirkumi un konkursi

Paziņojums par iepirkuma uzsākšanu

15.11.2011

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā
,,Drošības iekārtu iegāde un uzstādīšana projekta LNS projekta „LNS - otrās mājas 2”
(līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros”
 
ID Nr. LNS/2011-5-PR-7-2-4/05ERAF

Paziņojums par iepirkuma uzsākšanu

26.09.2011

ATKLĀTS KONKURSS
,,Mēbeļu un telpu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana
LNS projekta „LNS -otrās mājas 2”
(līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros”

iepirkuma ID Nr. LNS/2011-1-PR-7-2-4/01 ERAF 

Paziņojums par iepirkuma uzsākšanu

26.09.2011

ATKLĀTS KONKURSS
,,Prezentācijas tehnikas iegāde 
LNS projekta „LNS -otrās mājas 2”
(līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros”

iepirkuma ID Nr. LNS/2011-4-PR-7-2-4/04ERAF

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas