Search form

Iepirkumi un konkursi

Paziņojums par noslēgto līgumu “Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotā renovācija", ID Nr. LNS 2013/08M

04.11.2013

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8. 1. panta kārtībā
(redakcijā, kas spēkā no 01.08.2013. līdz 31.12.2013.)

Paziņojums par iepirkuma lēmumu „Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotā renovācija”

01.11.2013

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 81. panta kārtībā
(redakcijā, kas spēkā no 01. 08. 2013. līdz 31. 12. 2013.)

Paziņojums par iepirkumu „Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotā renovācija”

11.10.2013

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” ir izsludinājusi iepirkumu PIL 8.1 panta kārtībā par objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotā renovāciju.

Paziņojums par iepirkumu „Dzirdes aprātu piegāde 2014. gada vajadzībām”

12.09.2013

Biedrība „Lavijas Nedzirdīgo savienība” 2013. gada 12. septembrī ir izsludinājusi iepirkumu par dzirdes aparātu iegādi 2014. gada vajadzībām.

Paziņojums par iepirkuma procedūras „Ēdināšanas pakalpojumi LNS RC vajadzībām” lēmumu

09.09.2013

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.1. panta kārtībā
(redakcijā, kas spēkā no 01.08.2013 līdz 31.12.2013)

Paziņojums par iepirkuma procedūras „Peldbaseina pakalpojumi LNS RC vajadzībām” lēmumu

09.09.2013

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.1. panta kārtībā
(redakcijā, kas spēkā no 01.08.2013 līdz 31.12.2013)

Paziņojums par iepirkuma procedūras „Viesnīcas pakalpojumi LNS RC vajadzībām” lēmumu

09.09.2013

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.1. panta kārtībā
(redakcijā, kas spēkā no 01.08.2013. līdz 31.12.2013)

Iepirkuma procedūras „Ēdināšanas pakalpojumi LNS vajadzībām” lēmums

06.08.2013

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8. 1. panta kārtībā
(redakcijā, kas spēkā no 01.08.2012 līdz 31.07.2013)

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas