Search form

Iepirkumi un konkursi

Paziņojums par noslēgtiem līgumiem

22.12.2012

Cenu aptauju „Inventāra iegāde” (12.12.2012.), „Kancelejas preču iegāde”, (12.12.2012.), „Informatīvo materiāli sagatavošanas pakalpojumi” (12.12.2012.) projekta „Attīstības vektors” ietvaros

Paziņojums par cenu apzināšanu „Inventāra iegāde”

12.12.2012

Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” ESF projektā „Attīstības vektors”, līguma identifikācijas Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/173/96

Paziņojums par cenu apzināšanu „Biroja tehnikas noma”

12.12.2012

Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” ESF projektā „Attīstības vektors”, līguma identifikācijas Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/173/96

Paziņojums par cenu apzināšanu „Kancelejas preču iegāde”

12.12.2012

Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” ESF projektā „Attīstības vektors”, līguma identifikācijas Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/173/96

Paziņojums par cenu apzināšana „Informatīvo materiāli sagatavošanas pakalpojumi”

12.12.2012

Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” ESF projektā „Attīstības vektors”, līguma identifikācijas Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/173/96

Paziņojums par iepirkumu „Individuālo auss ieliktņu izgatavošanas palīgmateriālu piegāde”

11.12.2012

SIA "LNS Surdotehniskās palīdzības centrs" 2012. gada 11. decembrī ir izsludinājis iepirkumu PIL 8.1 panta kārtībā par Individuālo auss ieliktņu izgatavošanas palīgmateriālu iegādi 2012 -2013.gadam.

Paziņojums par cenu apzināšanu „Ēdināšanas pakalpojumu iegāde” rezultātiem

06.12.2012

LNS ESF projekta „Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā” (Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/026; Līgums Nr.2012/30) ietvaros, LNS Rēzeknes reģionālai biedrībai Raiņa ielā 5a, Rēzeknē

Paziņojums par cenu apzināšanas „Ēdināšanas pakalpojumu iegāde” rezultātiem

03.12.2012

LNS ESF projekta ,,Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā” (Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/026; Līgums Nr.2012/30) ietvaros, LNS Rēzeknes Reģionālās biedrībai Raiņa iela 5a, Rēzeknē

Paziņojums par iepirkumu „Individuālo auss ieliktņu izgatavošanas palīgmateriālu piegāde”

29.11.2012

SIA "LNS Surdotehniskās palīdzības centrs" 2012.gada 29. oktobrī ir izsludinājis iepirkumu PIL 8.1 panta kārtībā par Individuālo auss ieliktņu izgatavošanas palīgmateriālu iegādi 2012-2013.gadam.

Paziņojums par iepirkumu „Aizauss dzirdes aparātu piegāde”

29.11.2012

SIA "LNS Surdotehniskās palīdzības centrs" 2012.gada 29. oktobrī ir izsludinājis iepirkumu PIL 8.1 panta kārtībā par Aizauss dzirdes aparātu iegādi 2012.gadam.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas