Search form

Jaunumi

Izveidots portāls invalīdu nodarbinātības veicināšanai (30.01.)

19.09.2006

    Invalīdu un viņu darugu apvienība Apeirons izveidojusi portālu http://www.varcentrs.lv/ , kurā darba devēji aicināti piedāvāt darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti, savukārt i...

LNS Valdes un Domes sēdēs (26.01.)

19.09.2006

     25.janvārī notika LNS Valdes un Domes sēdes. Valdes sēdē: Apstiprināts LNS nekustamo īpašumu visā Latvijā nodošanas grafiks SIA "LNS nekustamie īpašumi" apsaimniekoš...

Šogad dzirdes aparātus varēs saņemt par 1000 invalīdiem vairāk nekā pērn (25.01.)

19.09.2006

 24.01.2006. Šogad dzirdes aparātus varēs saņemt aptuveni 3500 cilvēki, kas ir par 1000 invalīdiem vairāk nekā 2005.gadā. Šim mērķim surdotehnikas iegādei un pielāgošanai no valsts budžeta ir atv...

Par pētījumiem un ārzemju partneru uzņemšanu (24.01.)

19.09.2006

     Pētījums par multiinvalīdēm Vadības grupas sēdē uzklausīts un apspriests projekta pētījumu grupas darbs Z.Ungura vadībā. Veikts otrais pētījums – par nedzirdīgām sievietēm ...

Datorapmācība sievietēm pēc 50 gadiem (16.01.)

19.09.2006

Ei­ro­pas Ko­pie­nas ini­ci­atī­vas EQUAL pro­jek­ta „Klusās ro­kas” pilotpro­jek­ts „IT ie­spē­ju iz­man­to­ša­na dep­re&sh...

Amatu konkurss INTERVĒTĀJIEM (10.01.)

19.09.2006

     LNS projekta "Klusās rokas" vadības grupa izsludina atklātu amatu konkursu uz vakantajām intervētāju amatu vietām (4) projekta pētījumā  "Nedzirdīgi jaunieši. Statistika...

2006.g.septembris (16/17)

15.09.2006

     Kvalitātes rādītājs — cilvēku prieks 30.augustā svinīgā gaisotnē KC «Rītausma» risinājās priecīgs notikums – pēc remonta tika nodotas ekspluatācijā vestibila, tualešu un ga...

2006.g. augusts (15)

15.08.2006

     Lai palīdzētu citiem, jāprot palīdzēt sev Visi nedzirdīgie ikdienā pieraduši meklēt palīdzību pie biedrību vadītājiem, sociālā darba speciālistiem, arī biedrību aktīvistie...

15.08.2006. - Izlaidums Nr.9

15.08.2006

     Lai palīdzētu citiem, jāprot palīdzēt sev   Iveta Lāce — Miezīte Visi nedzirdīgie ikdienā pieraduši meklēt palīdzību pie biedrību vadītājiem, sociālā darba speciāli...

2006.g. augusts (14)

02.08.2006

   Top labas pārvērtības Rītausmā Projekta «LNS — otrās mājas» realizācija rit pilnā sparā. Patlaban remontdarbi tiek veikti kultūras centrā «Rītausma». Starp citu, tā sagadījās, ka «KS»...

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas