Search form

Jaunumi

NEDZIRDĪGO DIENAS norise

01.08.2003

28.septembrī Kongresu namā notika NEDZIRDĪGO DIENAI veltīts sarīkojums. Šo notikumu LNS prezidents Arnolds Pavlins nosauca par vienu no lielākajiem un skaistākajiem notikumiem LNS vēsturē.Šā plašā sai...

Pasaules Nedzirdīgo federācijas kongresā

01.08.2003

18. - 26.07.2003 Kanādā, Monreālā notika Pasaules Nedzirdīgo federācijas (WFD) Ģenerālā ansambleja un 14.kongress. (skats uz Monreālu)   No Latvijas šajā pasākumā piedalījās 5 dalībnieki - &nbs...

Jauna mājas lapa - EUDeaf 2003

01.08.2003

Eiropas Savienības Nedzirdīgo organizācija (EUD)izveidojusi jaunu mājas lapu, kas veltīta Eiropas invalīdu gadam.Ar lapas saturu, kas ir daudzās valodās, bet laviešu valodā pagaidām vēl nav, var iepaz...

Jauna kārtība tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai

04.07.2003

Ar 05.06.2003 stājušies spēkā Ministru kabineta 27.05.2003 noteikumi Nr.285"Kārtība, kādā personas saņem tehniskos palīglīdzekļus". Ar noteikumiem var iepazīties šeit:...

Jauna kārtība sociālo pakalpojumu saņemšanai

06.06.2003

Ar 31.05.2003 stājas spēkā Ministru kabineta 27.05.2003 noteikumi Nr.278 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība". Izraksts no noteikumiem par kārtību, kādā sociālās rehabilitā...

Rīgas biedrībai jauns priekšsēdētājs

04.06.2003

Edgars Vorslovs un Maruta Piterniece 31.maijā notika kārtējā LNS Rīgas reģionālās biedrības konference.Konferencē savas pilnvaras nolika ilggadējā biedrības priekšsēdētāja Maruta Piter...

Medicīnas muzejā ekskursijas arī nedzirdīgajiem

14.05.2003

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā tiks nodrošināti gida pakalpojumi nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem ar zīmju valodas palīdzību. Šāda programma tiks realizēta pirmo reizi Latvijas muzeju darbī...

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas