Search form

Jaunumi

Photo
Photo

Četri elementi mākslā – zīmju valodā

Četri elementi mākslā – zīmju valodā Sešu Eiropas valstu nevalstiskās organizācijas realizē ERASMUS+ projektu “4 Elements in Arts” (Četri elementi mākslā), kas pēta četru elementu – Eiropas kultūrā dominējošo tēlu – potenciālu attiecībā uz mākslu, māksliniecisko socializāciju, radošumu un radošo domāšanu, pievēršoties stāstiem, kas attēloti vizuālās mākslas darbos, gleznās, zīmējumos, skulptūrās un citur. Projekta mērķis ir pilnveidot pieaugušo izglītotāju kompetences mākslas, kultūras mantojuma un angļu valodas apguves jomā. Šī projekta ietvaros tika sagatavoti četri video par Latviju latviešu zīmju valodā.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas