Search form

Jaunumi

Photo

Nedzirdīgie jaunieši projektā “PROTI un DARI!”

03.01.2019

Pagājušā gada oktobrī noslēdzās LNS dalība Rīgas domes Labklājības departamenta pašvaldības īstenotajā projektā “PROTI un DARI!”. Kopš 2017. gada vasaras līdz 2018. gada oktobrim LNS 2 programmu vadītāji un 8 mentori snieguši palīdzību un atbalstu nedzirdīgiem vai vājdzirdīgiem jauniešiem (15 – 29 gadu vecumā), kuri nemācās un nestrādā.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas