Search form

LNS ziņas

Photo

EUD ģenerālajā asamblejā

17.06.2016

Maijā Ševeningenā, Nīderlandē notika Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD) ģenerālā asambleja (GA), kurā no LNS piedalījās LNS prezidents. Informē EDGARS VORSLOVS.

Photo

Sveic LNS Goda biedri jubilejā

15.06.2016

15. jūnijā LNS prezidents Edgars Vorslovs un LNS Rīgas biedrības priekšsēdētāja Māra Lasmane sveica LNS Goda biedri Feodosi Lepešu 70. gadu jubilejā. Sīkāk par jubilāri lasiet jūlija KOPSOLĪ.

Photo

Divdesmitais festivāls – notikums, kas paliks labā atmiņā (foto, video)

06.06.2016

Tā atzina daudzi LNS 20. amatiermākslas festivāla “Rēzekne – zilo ezeru zeme” dalībnieki un skatītāji pēc jubilejas koncerta 4. jūnijā Rēzeknē, vēstniecības “Gors” lielajā zālē.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas