Search form

LNS ziņas

Photo

LNS Goda biedrei Veronikai Cvetkovai – 90!

15.11.2019

Šogad mums ir īsts jubileju gads. Gan dažādām LNS struktūrām (biedrībām, SIA un tās filiālēm, LNS muzejam, dienas centram “Rītausma” u.c.) šogad tikušas svinētas jubilejas, gan arī daudziem LNS Goda biedriem.

Photo

LNS sievietes ceļā uz dzimumu vienlīdzību (video)

27.03.2019

Pirmoreiz 8. martā tik ciešā kopsadarbībā ar LNS atbalstu notika Rīgas biedrības un Jauniešu centra organizētais interesantais pasākums “Sieviešu dienā ceļā uz dzimumu vienlīdzību”. Norisē netradicionāls, saturiski ļoti bagāts un neparasts.

Photo

LNS Goda biedrei Līgai Bauerei 80

02.04.2019

Vakar, 1. aprīlī, LNS Goda biedre Līga Bauere atzīmēja savu 80. dzimšanas dienu. Apaļajā jubilejā viņu no LNS sveica viceprezidente Inese Immure.

Photo

Alberta Kokina piemiņai

31.01.2019

Pēdējā gaitā pa mūžības ceļu aizgājis LNS Goda biedrs ventspilnieks Alberts Kokins. Visā dzīves laikā viņš ar savu stāju, darbu un atbildīgo attieksmi pret visu, ko darīja, izpelnījies dziļu cieņu gan nedzirdīgo kopienā, gan darba kolektīvā Ventspils mēbeļu cehā, kur kā iecienīts speciālists nostrādāja visu mūžu līdz pat pensijai.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas