Search form

Sociālās ziņas

Photo

Līdz 31. oktobrim Rīgas Sociālajā dienestā var pieteikties pabalsta saņemšanai mācību līdzekļu iegādei

29.09.2014

Rīgas Domes Labklājības departaments aicina rīdziniekus laicīgi iesniegt iesniegumus pabalsta mācību līdzekļu iegādei saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”.

Photo

Pilnveidos sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem

26.08.2014

Labklājības ministrija (LM) cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem pilnveidos sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un tehnisko palīglīdzekļu sniegšanu. Tādējādi šiem cilvēkiem uzlabosies iespējas iekļauties sabiedrībā, tostarp strādāt algotu darbu, iegūt izglītību un patstāvīgi aprūpēt bērnus.

Photo

Asistenta pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti

15.08.2014

Latvijā no 2013.gada 1.janvāra ir pieejami asistenta pakalpojumi invalīdiem, pārvietojoties ārpus dzīvesvietas.

Photo

Rīgas Sociālais dienests aicina pieteikties pabalsta saņemšanai mācību līdzekļu iegādei

06.08.2014

Tuvojoties mācību gada sākumam, Rīgas domes Labklājības departaments aicina rīdziniekus iesniegt iesniegumus par pabalstu mācību līdzekļu iegādei saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”.

Photo

No 2014. gada 1.jūlija palielinās valsts materiālais atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti

30.06.2014

No 2014. gada 1.jūlija Labklājības ministrija (LM) palielinās valsts materiālo atbalstu tiem cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu, kuri saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu.

Photo

Rīgas Sociālajā dienestā var pieteikties pabalsta saņemšanai mācību līdzekļu iegādei

05.06.2014

No 2014. gada 1. jūnija Rīgas domes Labklājības departaments aicina rīdziniekus iesniegt iesniegumus pabalsta mācību līdzekļu iegādei, saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”.

Photo

Jaunajās invaliditātes apliecībās iestrādāti pretviltošanas elementi

21.05.2014

Jaunajās invaliditātes apliecībās ir iestrādāti vairāki aizsargmehānismi, lai apliecības būtu drošākas pret viltojumiem un ērtāk lietojamas. Daži no tiem ir redzami tikai ultravioletā apgaismojumā un tas radījis pārpratumus.

Photo

Par invaliditātes apliecību pakāpenisku nomaiņu

16.05.2014

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) aicina uz pakāpenisku vecā parauga invaliditātes apliecību nomaiņu. Lai šo procesu vadītu un neapgrūtinātu cilvēkus, šogad vispirms nomainīs tās vecās ( kartona) apliecības, kuras izsniegtas laikā no 2003. gada līdz 2006. gadam, informē Labklājības ministrija (LM).

Photo

Sustento: Atklātā vēstule

13.05.2014

Mēs jau savā vairāk nekā 10 gadu ilgajā ikdienas darbā tiekamies ar cilvēkiem, kam zāļu lietošana ir neizbēgama un neatliekama dzīves sadaļa. Šie cilvēki ir lielā mērā atkarīgi no Latvijas valsts labvēlības, jo visbiežāk savus medikamentus viņi paši iegādāties nevar. Tās ir gan zāles, kas palīdz justies labi vai vismaz ciešami, bet reizēm – no šīm zālēm ir atkarīga arī cilvēku dzīvība.

Photo

Vēl tikai mēnesi Rīgas Sociālajā dienestā var iesniegt iesniegumu pabalstam pārtikas iegādei

04.04.2014

Atgādinām, ka tikai līdz 2014.gada 30.aprīlim var iesniegt iesniegumu Rīgas Sociālajā dienestā, lai saņemtu pabalstu pārtikas iegādei. Lūdzam tos rīdziniekus, kas atbilst zemāk minētajiem kritērijiem neatstāt uz pēdējo brīdi iesnieguma iesniegšanu!

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas