Search form

Sociālās ziņas

Photo

Rīgas dome informē par siltā ēdiena izsniegšanas vietu maiņu

27.12.2011

No 2012. gada 2.janvāra siltā ēdiena izsniegšanas vietas no Daugavgrīvas ielas 48 un Lāčplēša ielas 161 pārceltas uz jaunām adresēm Slokas ielā 33 un Daugavpils ielā 41.

Photo

Rīgas Sociālais dienests sāks pieņemt iesniegumus pabalsta pārtikas iegādei piešķiršanai

16.12.2011

No 19. decembra Rīgas Sociālais dienests sāks pieņemt iesniegumus, lai piešķirtu pabalstu par palīdzību pārtikas iegādei. Pabalsts tiek piešķirts ar mērķi sniegt vienreizēju materiālu atbalstu pārtikas iegādei tām personām, kuras deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas.

Photo

Aprēķināta valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likme konkrētām maksātāju kategorijām 2012. gadam

02.12.2011

Labklājības ministrija (LM) 2012. gadam aprēķinājusi valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmi obligāti sociāli apdrošināmiem cilvēkiem un tiem, kuri valsts sociālajai apdrošināšanai pievienojušies brīvprātīgi.

Photo

Novembrī Rīgas politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki saņems svētku pabalstu

01.11.2011

Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 93. gadadienu, politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki – valsts pensiju saņēmēji saskaņā ar Rīgas domes 25.10.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.26 "Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem" varēs saņemt svētku pabalstu.

Photo
Photo
Photo

Ieskaties: varbūt tev ir iespēja saņemt pārtikas paku

18.10.2011

Atgādinu un aicinu nedzirdīgos, kuriem jau ir izziņa par maznodrošinātās personas(ģimenes) statusa piešķiršanu, izmantot iespēju saņemt pārtikas pakas 2011.gadā.

Photo

Dienas un dienas aprūpes centri

02.09.2011

Rīgas Sociālā dienesta un līgumorganizāciju dienas un dienas aprūpes centru darbinieki Jūs gaidīs un sniegs sociālo un psiholoģisko atbalstu.

Photo
Photo

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas