Search form

Jaunumi

21.06.2006. Projekts darbībā

21.06.2007

     „Pie/dali/ES!” Šim projektam raksturīga ļoti plaša nedzirdīgo cilvēku iesaistīšana. Īpaši tas izpaužas aktivitātes „Pie/dali/ES!” ietvaros. Katru mēnesi tiek izgatavoti 2000...

20.06.2007. Aktivitātes publikācija Nr.5

20.06.2007

 LNS goda biedrsVeronika Cevetkova Toreiz bērnībā  Esmu dzimusi Latgalē, Krāslavas rajonā. Mans tēvs bija zemnieks un prata taisīt arī mucas. Tās veda uz tirgu pārdot. Māte bija mājsaimni...

23.05.2007. Izstrādātas jaunas sociālās rehabilitācijas programmas

07.06.2007

     Projektā jau ir paveikta lielākā daļa darba, ir konceptuāli izstrādātas divas jaunas sociālās rehabilitācijas programmas un pašlaik sākas to testēšana- aprobācija. Galīgie pr...

2007.g. maijs (12)

03.06.2007

     Īsziņas Šogad LNS himna skanēs Rēzeknē Ikgadējais lielais vasaras ieskaņas pasākums – LNS pašdarbnieku festivāls šogad notiks Rēzeknē 16.jūnijā. Šī Zilo ezeru zemes pilsēta...

Datu bāze par nedzirdīgo cilvēku dzīves situāciju 4 Eiropas valstīs (2007)

31.05.2007

     EQUAL starptautiskā partnerībā “Beyond Silence“ (Aiz klusuma robežām), kurā piedalījās Latvijas, Vācijas, Čehijas un Slovākijas organizācijas tika izstrādāta Datu bāze par n...

ANO konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām (2007)

31.05.2007

    2006.gadā ANO apstiprināja ANO konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām, kuras izstrādē aktīvu dalību ņēma arī Pasaules Nedzirdīgo Federācija (WFD). Iepazīties ar ...

2007.g. maijs (10/11)

09.05.2007

     Grupu sapulcēs: Tulkus, dodiet tulkus Pļaviņās Šajā skaitliski mazajā biedrībā ir arī trīs nelielas biedru grupas. Pirmā sapulce notika Līvānos. Grupas vadītāja vietā par ...

09.05.2007. Ziņu lapa Nr.3

09.05.2007

     Lekcijas Ir notikušas jau vairāk nekā puse no visām kursā paredzētajām lekcijām. Tomēr apmeklētība ir nedaudz kritusies. Sākumā, protams, bija interese, daudzi atnāca pakla...

09.05.2007.- Ziņu lapa "Iekļaujies, strādā !" Nr.10

09.05.2007

     Darba līgums: Ļoti svarīga lieta Arvien mazāk dzirdami vārdi – esmu bezdarbnieks. Arvien biežāk parādās dažādi darba piedāvājumi arī LNS, RH centra sludinājumu dēļa Elvīras...

09.05.2007. Aktivitātes publikācija Nr.4

09.05.2007

LNS Goda biedrsRasma Kurena R.Kurēnu intervēja, viņas stāstījumu uzklausīja un pierakstīja Inese Immure Piecdesmit gadi uz skatuves : Rasmas Kurēnas dzīvesstāsts Rasma Kurēna – darbīga, radoša un sp...

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas