Search form

Jaunumi

Jauna kārtība tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai

04.07.2003

Ar 05.06.2003 stājušies spēkā Ministru kabineta 27.05.2003 noteikumi Nr.285"Kārtība, kādā personas saņem tehniskos palīglīdzekļus". Ar noteikumiem var iepazīties šeit:...

Jauna kārtība sociālo pakalpojumu saņemšanai

06.06.2003

Ar 31.05.2003 stājas spēkā Ministru kabineta 27.05.2003 noteikumi Nr.278 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība". Izraksts no noteikumiem par kārtību, kādā sociālās rehabilitā...

Rīgas biedrībai jauns priekšsēdētājs

04.06.2003

Edgars Vorslovs un Maruta Piterniece 31.maijā notika kārtējā LNS Rīgas reģionālās biedrības konference.Konferencē savas pilnvaras nolika ilggadējā biedrības priekšsēdētāja Maruta Piter...

Medicīnas muzejā ekskursijas arī nedzirdīgajiem

14.05.2003

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā tiks nodrošināti gida pakalpojumi nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem ar zīmju valodas palīdzību. Šāda programma tiks realizēta pirmo reizi Latvijas muzeju darbī...

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas