Search form

Jaunumi

Tavas iespējas strādāt

24.01.2006

Cieņas un pašcieņas jautājums Liepājā logu ražotnē «Aile» strādā divi Agri un Omaris — tādi paši kā citi, tikai klusumā. Viņu skaņu pasaulē valda klusums, tādēļ sarunājoties abi Agri raugās mazliet ...

ES vadlīnijas nedzirdīgu cilvēku nediskriminācijai (vienlīdzībai) nodarbinātībā (05.01.)

21.01.2006

     Projekta „Klusās rokas” partneris – jauniešu organizācija „Efraims” uzsākusi datu apkopošanu par nedzirdīgo jauniešu nodarbinātības, izglītības un profesijas izvēles iespējām...

2006.g. janvāris (1)

17.01.2006

Vecais gads prom. Jaunais klāt Paldies visiem sveicējiem Gada nogalē LNS centrālo mītni apmeklēja gan Ziemassvētku vecītis un Sniegbaltīte ar dāvanu maisu, gan pastnieks ar pilnu somu apsveikumiem, ...

Valsts amatpersonu uzrunas būs titrētas

23.12.2005

LNS saņēmusi informāciju no Latvijas Televīzijas, ka atsaucoties uz LNS ierosinājumu viņi nodrošinās valsts pirmo amatpersonu uzrunu gadu mijā titrēšanu. Valsts pirmo amatpersonu uzrunas ar titr...

Apeirons piedāvā apgūt uzņēmējdarbības pamatus

21.12.2005

    Invalīdu un viņu draugu apvienība „APEIRONS” ir sabiedriska organizācija, kura kopš 1997. gada aktīvi iesaistās cilvēku ar invaliditāti situācijas uzlabošanā Latvijā un līdzdar...

16.12.2005 notiks seminārs DARBA ATTIECĪBAS UN TO TIESISKIE PAMATI

16.12.2005

     Ei­ro­pas Ko­pie­nas ini­ci­atī­vas EQUAL pro­jek­ta „Klusās ro­kas” pilotpro­jek­tu „IT ie­spē­ju iz­man­to&...

Starptautiskā sadarbība: koordinācijas un pieredzes apmaiņa

16.12.2005

       Tikšanās ar ārzemju partneriem Projekta «Klusās rokas» ietvaros notikušas jau vairākas Latvijas pārstāvju vizītes ārzemēs, lai tiktos un apspriestu projekta izpildes...

Seminārs "Es vēlos strādāt"

16.12.2005

    Ilze Kopmane   «Es vēlos strādāt» — tāds bija mērķa semināra nosaukums un arī uzdevums rosināt vēlmi un spēju nedzirdīgiem meklēt un atrast darbu. Projekta «Mēs — sabi...

Alsviķu profesionālā skola piedāvā apgūt profesiju

03.12.2005

Alsviķu profesionālā skola ar 2006.gada 1.septembri sāk īstenot ESF līdzfinansētu projektu VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1/0080/0032 "Izglītības programmas "Ēdināšanas serviss - pavārs" uzlabošana un īsten...

LNSF kongresā

27.11.2005

26.novembrī notika Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas (LNSF) 9.kongress.Kongress sākās ar LNSF karoga iesvētīšanu.Kongress apstiprināja jaunos LNSF statūtus, darbības programmu 2005.-2009.gadam un...

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas