Search form

Jaunumi

LM izveidojusi bezmaksas tālruni invalīdiem

28.02.2005

Labklājības ministrija (LM) informē, ka ir pieejams jauns bezmaksas tālrunis – 8002080, uz kuru zvanot cilvēki var saņemt atbildes uz viņu interesējošajiem jautājumiem par invalīdu tiesībām un iespējā...

LNS Statūtu jaunā redakcija

24.02.2005

Izstrādāta LNS Statūtu jaunā redakcija, kura tiek nodota LNS biedriem apspriešanai.LNS Statūtu jaunā redakcija pieejama šeit: Komentārs LNS Statūtu jaunajai redakcijai   LNS Statūtu jaunā reda...

Tehniskie palīglīdzekļi 2005.gadā

22.02.2005

SIA "LNS Surdotehniskās palīdzības centrs" saņēmis valsts pasūtījumu 2005. gadam tehnisko palīglīdzekļu apgādei. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu notikušas dažas izmaiņas.SIA "Selcom" un SIA "ProMe...

Maijā notiks EUD ģenerālā asambleja

18.02.2005

No 12. līdz 15. maijam Luksemburgā notiks kārtējā Eiropas Nedzirdīgo apvienības (EUD) Ģenerālā asambleja. Darba kārtībā paredzēta gan pagājušā gada darba analīze, gan Statūtu zmaiņas, gan EUD preziden...

Aicinām apspriest LM izstrādātās pamatnostādnes

15.02.2005

Labklājības ministrija izstrādājusi Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu projektu.Šīs pamatnostādnes var kardināli mainīt nedzirdīgo cilvēku dzīvi Latvijā, tāpēc aic...

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas