Search form

Iepirkumi un konkursi

Paziņojums par iepirkumu „Viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumi -2”; ID Nr. LNS 2014/7

24.10.2014

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta ietvaros.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas