Search form

Iepirkumi un konkursi

Paziņojums par iepirkumu „Viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumi”

20.01.2014

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļu 

Paziņojums par noslēgto līgumu “Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotā renovācija", ID Nr. LNS 2013/08M

04.11.2013

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8. 1. panta kārtībā
(redakcijā, kas spēkā no 01.08.2013. līdz 31.12.2013.)

Paziņojums par iepirkuma lēmumu „Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotā renovācija”

01.11.2013

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 81. panta kārtībā
(redakcijā, kas spēkā no 01. 08. 2013. līdz 31. 12. 2013.)

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas